Home Kultura Ugostitelji će plaćati naknadu za puštanje glazbe

Ugostitelji će plaćati naknadu za puštanje glazbe

SHARE

U idućem razdoblju ugostitelji na području Federacije morat će plaćati naknadu za puštanje glazbe u svojim objektima, a na ime autorskih prava. Naime, kako piše Indikator.ba, to proizlazi iz kolektivnog ugovora o utvrđivanju tarife za plaćanje naknade za javnu izvedbu glazbenih djela korisnika u oblasti ugostiteljstva, koji su 29. prosinca zaključili kolektivna organizacija AIS i Udruga hotelijera i restoratera u BiH.

Kolektivni ugovor zaključen je na razdoblje od tri godine, a počinje vrijediti od 21. siječnja. Kolektivni ugovor obuhvaća cjelokupan repertoar izvedbe domaćih i stranih izvođača glazbenih djela, snimljene na nosače zvuka bez obzira na žanr kojem pripadaju.

Svaki ugostiteljski objekt u BiH obvezan je zaključiti ugovor s AIS-om na temelju kolektivnog ugovora u kojem će biti određena kategorija objekta, njegov kapacitet i broj mjeseci rada s pravilno obračunatom pripadajućom naknadom. Naknada se računa mjesečno za svaki mjesec rada ugostiteljskog objekta, a osnova visine naknade, koja se plaća paušalno bez obzira na popunjenost objekta, određuje se prema vrsti objekta.

vecernji.ba