Home Politika ŽZH: Upućena inicijativa za osnivanje općinskih sudova u Posušju i Grudama

ŽZH: Upućena inicijativa za osnivanje općinskih sudova u Posušju i Grudama

SHARE

Pravosuđe u BiH tema izaslaničkih pitanja i inicijativa u Domu naroda Parlamenta FBiH

Dio izaslaničkih pitanja i inicijativa upućenih na posljednjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije BiH koja je održana proteklog tjedna, odnosio se na rad pravosuđa u BiH. Damir Jukić, izaslanik u Klubu Hrvata u Domu naroda, uputio je pitanje Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću BiH. Tiče se imenovanja sudaca u općini Žepče, odnosno nacionalne zastupljenosti u ovoj pravosudnoj ustanovi koja je, prema Jukićevim saznanjima, na štetu Hrvata.

“Je li nacionalni sastav sudaca u Općinskom sudu u Žepču u skladu s nacionalnim sastavom stanovništva, odnosno, jesu li prilikom imenovanja sudaca u Općinskom sudu u Žepču ispoštovane sve odredbe Zakona VSTV-a i Zakona o sudovima?”, pitanje je koje je Jukić uputio VSTV-u BiH.

Pri tomu je podsjetio kako važeće zakonske odredbe jasno definiraju da sastav Sudova treba odražavati nacionalnu strukturu stanovništva u pojedinoj općini.

“Prema starom ali i novom popisu stanovništva u Žepču je oko 60% Hrvata, a samo je jedan od ukupno pet sudaca u Općinskom sudu u Žepču Hrvat”, istaknuo je Jukić.

Po njegovim riječima, prvi je ovo put da netko postavlja pitanje o nacionalnom sastavu sudaca u Žepču, iako je je neprikladna nacionalna zastupljenost sudaca Općinskog suda dugogodišnji problem Hrvata u ovoj općini.

Uz Jukićevo pitanje o nacionalnoj strukturu sudaca u Općinskom sudu u Žepču, iz Kluba Hrvata prema ministartsvu pravde Federacije BiH upućena je i inicijativa kojom su zatražene izmjene i dopune Zakona o sudovima koje bi omogućila osnovanje Općinskih sudova u Posušju i Grudama. U obrazloženju inicijative stoji kako se broj stanovnika u dvije spomenute općine Zapadno-hercegovačke županije značajno povećao. Prema popisu iz 2013. godine Posušje ima 20 477, a Grude 17. 134 stanovnika. Kao jedan od razloga otvaranju Sudova u Posušju i Grudama je i udaljenost od postojećih u Ljubuškom i Širokom Brijegu veća od 30 km.

artinfo.ba