Home Društvo Čitluk: Prezentirana svrha, namjena i planirane aktivnosti za izradu Geoportala

Čitluk: Prezentirana svrha, namjena i planirane aktivnosti za izradu Geoportala

SHARE

Djelatnici Uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove Hercegovačko-neretvanske županije (Uprava) na čelu sa ravnateljem Ivanom Leskom jučer su posjetili Općinu Čitluk, gdje su se sastali sa načelnikom Marinom Radišićem i njegovim suradnicima, na temu izrada Geoportala HNŽ-a.

Sastanku su još prisustvovali i predstavnici tvrtke Geometrika d.o.o. iz Gruda, koja je u ulozi izrađivača portala izvršila prezentaciju sadržaja i funkcioniranja Geoportala. Na sastanku  je prezentirana svrha, namjena i planirane aktivnosti za izradu Geoportala.

Svrha Geoportala je da se svim zainteresiranim korisnicima osigura uvid u prostorne podatke koji su po svojoj prirodi javni. Izradom Geoportala osigurati će se uvjeti za bržu razmjenu podataka nadležnih županijskih institucija i jedinica lokalne samouprave (JLS) u digitalnoj formi. Na taj način će se omogućiti razvitak sustava e-uprave. Namjena Geoportala HNŽ-a je, da se svim županijskim organima, te službama za upravu u JLS omogući korištenje prostornih podataka kojima raspolažu: Uprava, Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, JLS i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ-e.

Realizacija projekta Izrade Geoportala započela je krajem prošle godine, nakon provedenog javnog natječaja. Izrada Geoportala ide fazno, tako se u prvoj fazi  na Geoportal postavljaju podatci Uprave, a zatim će institucija po institucija, nakon što osigura podatke iz svoje nadležnosti, iste objavljivati na Geoportalu. Objavom vlastitih podataka na Geoportalu svaka institucija će osigurati pristup svim do tada raspoloživim podatcima. Faktički Geportal bi trebao stalno rasti i obuhvaćati sve digitalne prostorne podatke kojima raspolažu županijske institucije i JLS na području županije. Pristup Geoportalu  imat će ovlašteni djelatnici spomenutih institucija koje se bave prostornim podatcima.

Ova prigoda je iskorištena za razgovor o suradnji općine Čitluk i Županijske uprave  za geodetske i imovinsko-pravne poslove na području uspostave i održavanje Adresnog registra, ažuriranja katastarskih podataka i potpore Uprave Općini Čitluk u rješavanju problema vezanih za upis prava vlasništva na građevinskom zemljištu.

Citluk.ba