Home Gospodarstvo Knezović: Plan pokazuje put prema sigurnijoj energetskoj budućnosti

Knezović: Plan pokazuje put prema sigurnijoj energetskoj budućnosti

SHARE

Grad Mostar je zaključkom Gradskog vijeća Mostar (20. listopada 2011. godine) o usvajanju inicijative sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors) o smanjenju emisije stakleničkih plinova (GHG) za najmanje 20% do 2020. godine izrazio spremnost za izradu akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Mostara. Nakon donesene odluke, pristupilo se pripremama pristupa sporazuma gradonačelnika inicijativi Europske komisije pokrenutoj u siječnju 2008. u cilju povezivanja europskih gradova u trajnu mrežu za razmjenu iskustava u poboljšanju energetske učinkovitosti urbanih sredina i smanjenje emisija CO2 za više od 20%. Akcijski plan donosi prijedlog mjera i aktivnosti potrebnih za smanjenje emisija CO2 na razini područja grada Mostara za 22% do 2020. godine u odnosu na referentnu 2014. godinu.

Energetska politika

– Ovaj akcijski plan jasno pokazuje put kamo i kako možemo sigurno ići kao lokalna uprava, i to odgovornim provođenjem održive energetske politike. Budućnost generacija koje dolaze poslije nas, od kojih smo samo posudili ovo pravo na korištenje okoliša, uvelike ovisi o našem odnosu prema načinu i količini utroška energenata danas.

Ovaj akcijski plan nije samo “knjiga s brojkama”, nego jasno pokazuje put prema sigurnijoj energetskoj budućnosti, zaštiti okoliša, održivom razvitku gradu i u konačnici dobrim dijelom osigurava pravo na dostojan život budućih generacija, kazao je za naš list Darko Knezović, koordinator za projekte energetske učinkovitost grada Mostara. Knezović napominje kako će se početkom veljače ove godine organizirati okrugli stol o temi energetske učinkovitosti u gradu Mostaru, i to s posebnim osvrtom na akcijski plan energetski održivog razvitka grada Mostara od 2016. do 2020. – Planiramo krenuti s nizom od šest radionica za građane Mostara o temi energetske učinkovitosti u suradnji s Centrom za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle. Imamo cijeli niz projekata energetske obnove na javnim objektima u gradu, uskoro će se napraviti detaljni energijski pregledi svih osnovnih škola i to će u cijelosti financirati Fond za zaštitu okoliša HNŽ-a. U pripremi je provođenje detaljnog energetskog pregleda sustava javne rasvjete, isto uz sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša HNŽ-a, ističe Knezović.

Planirane mjere, potrošnja energije i emisije, promatrane su odvojeno za šest sektora, i to: zgradarstvo, promet, javna rasvjeta, čvrsti otpad, vodoopskrba i obnovljivi izvori energije. Ukupna emisija CO2 promatranih sektora, na području grada Mostara za baznu 2014. godinu, iznosila je 380.504 tCO2e. Zgradarstvo ima najveći udio – 54%, zatim prijevoz s 29%, komunalni otpad 10%, tranzitni prijevoz 4%, javna rasvjeta 2% te najmanji udio sektor vodoopskrbe od svega 1%. Sukladno rezultatima provedenih energijskih analiza, najveći dio mjera za smanjenje emisija CO2 odnosi se na sektor zgradarstva (11 mjera), zatim na sektor prometa (9), na sektor javne rasvjete (3), na sektor vodoopskrbe (2) te na sektor obnovljivih izvora energije (1 mjera), što daje ukupno 26 SEAP-om predloženih mjera.

Strateški dokument

Akcijski plan predstavlja “živ” dokument koji se s vremenom treba revidirati, usporedno s mijenjanjem okolnosti i u skladu s rezultatima i stečenim iskustvima kroz provedene aktivnosti.

Plan se odnosi na kompletno geografsko područje Mostara, uključujući i ruralno područje te zbog toga obuhvaća akcije koje se tiču javnog, ali i privatnog sektora. Ovim akcijskim planom Mostar je dobio strateški dokument u oblasti energetske učinkovitosti. Proces izrade koji je trajao nepunu godinu dana bio je praćen značajnim aktivnostima usmjerenima prema informiranju i uključivanju svih zainteresiranih aktera u postupku izrade plana.

Ovim aktivnostima bile su obuhvaćene lokalna uprava – organizacijske jedinice Grada Mostara, zavodi i službe, javna poduzeća, javne ustanove, gospodarske udruge, gospodarstvenici, Univerzitet i Sveučilište, nevladine organizacije i dr. – Grad Mostar se kroz veliki broj projekata pridružio provođenju proaktivne energetske politike u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti i smanjenja štetnih utjecaja na okoliš te širenjem svijesti među građanima o nužnosti učinkovitog korištenja energije. Gradska uprava odgovorno se opredijelila za energetski održiv razvitak grada na načelima energetske učinkovitosti, održive gradnje i korištenja obnovljivih izvora energije. O takvoj viziji govori i akcijski plan energetski održivoga razvitka grada Mostar do 2020. godine, rekao je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.

Braco Selimović | VL