Home Gospodarstvo Livno: Suglasnost na program rada Zavoda za zapošljavanje HBŽ

Livno: Suglasnost na program rada Zavoda za zapošljavanje HBŽ

SHARE

Na 61. sjednici Vlada Hercegbosanske županije dala je suglasnost na program rada Zavoda za zapošljavanje HBŽ za 2017. Bila je to jedna od osam točaka dnevnoga reda sjednice na kojoj je dano i pozitivno mišljenje na prednacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova FBiH koji će biti upućen u daljnju proceduru u Skupštinu HBŽ. Prilikom razmatranja informacije o pripremi odgovora na pitanja iz upitnika EK donesen je zaključak kojim je dana suglasnost na pripremljene odgovore iz ministarstava i tijela Uprave Vlade HBŽ te njihov unos u informacijski sustav do 31. siječnja (i to poglavlja o slobodnom kretanju roba, pravu poslovnog nastana i slobode pružanja usluga, slobodnom kretanju kapitala, javnoj nabavi, intelektualnom vlasništvu, politici konkurencije, prijevoznoj politici, transeuropskim mrežama, regionalnoj politici i koordinaciji strukturnih instrumenata, okolišu, vanjskim odnosima, vanjskoj, sigurnosnoj i obrambenoj politici te financijskoj kontroli). Razmatrano je i ostvarivanje proračuna u 2016. i stanje s usvojenim proračunom HBŽ za 2017. na koji je dio Kluba Srba u županijskoj Skupštini povukao vitalni nacionalni interes, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Vlade HBŽ.

Željka Mihaljević | VL