Home Politika Grad Mostar član europske obitelji Sporazuma gradonačelnika

Grad Mostar član europske obitelji Sporazuma gradonačelnika

SHARE

Europska unija (EU) provodi globalnu borbu protiv klimatskih promjena i to je jedan od najznačajnijih prioriteta. EU se obvezao do 2020. godine reducirati sveukupnu emisiju CO2 za najmanje 20% u odnosu na razine emisije iz 1990. godine, piše Večernji list BiH.

Razmjena iskustava

S obzirom na to da su, prema podacima EUROSTAT-a, urbana područja u EU odgovorna za 80% potrošnje energije i pripadajućih emisija CO2, lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u ispunjavanju energetskih i klimatskih ciljeva EU, piše Večernji list BiH. Zbog toga je Europska komisija (EK) 29. siječnja 2008. godine pokrenula inicijativu povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežuu cilju razmjene iskustava u provedbi učinkovitih mjera za poboljšanje energijske učinkovitosti urbanih sredina. Kao rezultat inicijative potpisan je sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) u skladu s kojim se općine, gradovi i regije dragovoljno obvezuju reducirati emisiju CO2 na svom području iznad postavljenoga cilja od 20%. Uime Grada Mostara 23. svibnja 2016. godine gradonačelnik Ljubo Bešlić potpisao je pristupnicu Sporazumu gradonačelnika.

Punopravni član

EK je službeno prihvatio prijavu i Mostar je postao punopravni član europske obitelji Sporazuma gradonačelnika. Kako je obveza potpisnika u roku od godinu dana od dana potpisivanja sporazuma izrada akcijskog plana, to je Mostar u svom planu predvidio jer se izrada akcijskog plana financirala kroz IPA projekt CB-GREEN. Nakon zaključka Gradskog vijeća (donesenog koncem 2011. godine), za potporu Sporazumu gradonačelnika i izradi akcijskog plana, pristupilo se pripremnim radnjama i kroz projekt CB-GREEN planirana je izrada tog plana. Projekt je odobren 2015. godine i pristupilo se realizaciji. Ovim sporazumom su definirane uloge lokalnih vlasti u provedbi tog posla kroz mjere energetske učinkovitosti, projekte obnovljivih izvora energije i druge akcije koje se odnose na energiju u različitim područjima pod ingerencijom lokalnih vlasti. Tijekom provedbe Akcijskog plana lokalne vlasti će podnositi izvješća o realizaciji Europskoj komisiji svake dvije godine i informirati javnost o rezultatima. Do kraja travnja 2016. godine sporazum je potpisalo više od 6600 gradova i općina iz Europe, a zanimanje za pristupanje je veliko.

Od gradova i općina iz BiH u inicijativu se od 2010. godine do danas s Mostarom uključilo 18 gradova odnosno općina.