Home Gospodarstvo U pripremi novi zakon o premjeru i katastru nekretnina

U pripremi novi zakon o premjeru i katastru nekretnina

SHARE

Nakon što je ovaj tjedan prezentiran zemljišnoknjižni informacijski sustav “e-Grunt“, direktor Federalne uprave za geodetske poslove i imovinskopravne poslove Željko Obradović izjavio je u razgovoru za Fenu da su u tijeku razgovori s predstavnicima političkih stranka, koje čine većinu u FBiH, kako bi se usuglasio novi zakon o premjeru i katastru nekretnina.

Nekretnine (zemljišta, zgrade i drugi objekti) predstavljaju dobra od izuzetnog značaja, kako za zajednicu, tako i za svakog njenog člana. Ažurna i kvalitetna evidencija nekretnina, te ažurnost stvarnih vlasničkih odnosa među njihovim korisnicima, preduvjet su njihovog boljeg i racionalnijeg korištenja.

– Kod nas se sve promatra kroz prizmu nadležnosti (državna, federalna, županijska i općinska) i to u dobroj mjeri opterećuje donošenje novih zakonskih propisa… – ističe Obradović.

Cilj je, kaže, da sve podatke o nekretninama i pravima na nekretnine imamo u jednoj integriranoj bazi kako građani Federacije ne bi morali ići po podatke posebno u grutovnicu, pa u katastar, čime se gubi vrijeme, a i novac plaćajući dvije naknade.

– Želimo imati to sve pod “jednim krovom“, u jednoj agenciji i da se plaća jedna naknada. To je naša vizija i s novim zakonom to želimo zaokružiti. Naravno, spremni smo i na određena kompromisna rješenja a sve u cilju da naši korisnici, prvenstveno građani, na jednostavan i brz način mogu dobiti podatke o svojim nekretninama. Sustav zemljišne administracije želimo modernizirati i pojednostaviti a sve u okviru postojećih nadležnosti – rekao je Obradović.

Podsjetio je da je BiH po svojoj povijesti zemlja koja pripada najstrožijem sustavu evidencije nekretnina i prava na nekretnine, takozvani njemački sustav. Tu tradiciju, ističe, djelimo s čitavom srednjom Europom i Skandinavijom, od kojih se pokušavaju uzeti određena iskustva.

– Sa skandinavskim zemljama sklopili smo veoma dobre donatorske ugovore, te je projekt registracije nekretnina, u okviru kojeg smo predstavili zemljišnoknjižni informacijski sustav “e-Grunt“, imao podršku Norveške i Švedske. Norveška je u u najvećem dijelu donirala hardversku opremu za katastarske urede, a Švedska podupire više kvalitetnih aktivnosti (adresni registar, procjena vrijednosti, gravimetrija ..) – rekao je Obradović.

Kroz infrastrukturu prostornih podataka namjera je da se uvežu sve institucije i da se pojednostavi protok svih prostornih podataka. To je, ocjenjuje, zahtjevan, ali ne i nemoguć posao u koji se trebaju angažirati predstavnici svih sektora.

Podaci premjera i katastra nekretnina koriste se za gospodarske, znanstvene, upravne i statističke potrebe, dokazivanja prava i uređenje granica, privatizacije, restitucije i druge potrebe.

Svi katastarski podaci su u jedinstvenoj bazi podataka a od toga je već 67 posto parcela je u digitalnom obliku odnosno 54 posto teritorija Federacije BiH. S funkcioniranjem zemljišnoknjižno informacijskog sustava “e-Grunt“ građanima je dostupno 1.460.000 zemljišnoknjižnih uložaka.

– Naš je trend da zemljišna knjiga koristi novi broj, a ne stari iz austrougarskog razdoblja. Već 38 posto zemljišnoknjižnih uložaka koriste novi broj – kazao je Obradović, dodajući da je cilj da i zemljišna knjiga i katastar koristi isti, novi broj novog premjera.

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose, Vlada Federacije BiH je na ovotjednoj sjednici usvojila Plan poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina za 2017. godinu.

Među aktivnostima planiranim za 2017. godinu su obnova premjera, izrada topografske baze podataka i ažuriranje topografskih podloga 1:5000, komasacija i izrada baze podataka katastra nekretnina za dijelove općina, uspostavljanje katastra nekretnina, adresni broj registar i drugo.

Planirano je novo snimanje FBiH iz zraka i početak radova na nivelmanu, definiranje novih nadmorskih visina u BiH.

– Od velikog značaja će biti izrada novog digitalnog ortofoto plana (zračni snimci) za čitav teritorij Federacije BiH čime će se aktualizirati ukupni prostorni podaci u Federaciji BiH – poručio je u razgovoru za Fenu Željko Obradović.

Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove su, na osnovu ovogodišnjeg budžeta FBiH, utvrđena ukupno potrebna sredstva od 1.758.906 KM za realizaciju Plana poslova premjera i uspostavljanja katastra nekretnina ali najveći dio projekta ova institucija realizira donatorskim sredstvima i kreditnim sredstvima Svjetske banke.