Home Politika Usvojen proračun općine Čitluk za 2017. godinu u iznosu od 7,682.000 maraka

Usvojen proračun općine Čitluk za 2017. godinu u iznosu od 7,682.000 maraka

SHARE

Na 4. redovitoj sjednici Općinskog vijeća Čitluk vijećnici su razmatrali i usvojili više značajnih točaka dnevnog reda. Uz ostalo, razmatrali su i usvojili konačni prijedlog plana proračuna općine Čitluk za 2017., kao i prijedlog odluke o njegovu izvršenju za ovu godinu. Treba reći kako planirani prihodi proračuna općine Čitluk za ovu godinu iznose 7,682.000 KM, što je za 7,1 posto više od planiranih proračunskih sredstava za prošlu godinu. Jednaki iznos (7,672.000 KM) planiran je za proračunske rashode i izdatke te 10.000 KM. za proračunsku pričuvu. Prema planu proračunskih rashoda, na tekuće rashode otpada 5,787.000 KM, a na kapitalne transfere i kapitalne izdatke 1,885.000 KM.

Obje te odluke vijećnicima je obrazložio Pavo Zovko, pomoćnik načelnika za financije. Od toga, na bruto plaće i naknade troškova zaposlenih otpada čak 2,031.000 KM, za materijal i usluge 732.500 KM i dr. Što se, međutim, tiče kapitalnih rashoda i izdataka, za kapitalne transfere planirano je 870.000 KM, a za kapitalne izdatke 1,015.000 KM. Posebno opsežnu i korisnu raspravu vijećnici su vodili o prijedlogu pravilnika o uvjetima, načinu i visini pristojbe za priključenje na javnu kanalizaciju, kojim se uređuje postupak priključenja na sustav javne odvodnje otpadnih voda na području općine Čitluk.

S obzirom na to da su u raspravi izneseni različiti, ali korisni prijedlozi za njegovo poboljšanje, načelnik općine je, kao predlagač, prijedlog pravilnika povukao za sljedeću sjednicu OV-a do kada će se doraditi. Istodobno, vijećnici su razmatrali i usvojili odluku o zoning planu turističke zone T1 i T2 K. O. Međugorje, kao i odluku o provođenju zoning plana turističke zone T1 i T2 K.O. Međugorje za razdoblje od 2016. do 2023. Na 4. sjednici Vijeće je imenovalo i Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja u sastavu: Predrag Smoljan, predsjednik OV (predsjednik), Marin Radišić, načelnik općine Čitluk (zamjenik predsjednika), te članovi Marina Zubac, Ilija Šego, Dragan Soldo, Nikola Buhovac i Ivan Sivrić. Povjerenstvo će postupati sukladno odredbama općinske odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Čitluk.

Vijećnici su imenovali sedam članova Organizacijskog odbora Turističko-kulturno-gospodarske manifestacije “Dani berbe grožđa – Brotnjo 2017.” u sastavu Predrag Smoljan, predsjednik, Marin Radišić, zamjenik predsjednika, te članovi Borislav Šimović, Andrija Stojić, Marin Sivrić, Krešimir Milićević i Tihomir Prusina. Istodobno, Vijeće je imenovalo i pet članova Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Čitluk u sastavu: Irena Bago, Ivan Stojić, Slaven Markota, Vesna Ljolje i Marin Sivrić. Također su imenovani članovi Upravnog vijeća Centra za socijalni rad Čitluk, Upravnog vijeća Kulturno-informativnog centra Čitluk, Školskog odbora OŠ “Čerin” i UV Gradske ljekarne Čitluk. Vijećnici su razmatrali i usvojili izvješća o radu Kulturno-informativnog centra i Javnog pravobraniteljstva za 2016. Također su informirani o provedbi odluke o uvođenju (naplati) posebnog komunalnog doprinosa – ekološke pristojbe.

Mile Pavlović | VL