Home Društvo Svaki treći srednjoškolac u Zapadnohercegovačkoj županiji pao prvo polugodište

Svaki treći srednjoškolac u Zapadnohercegovačkoj županiji pao prvo polugodište

SHARE

Veliki broj učenika Zapadnohercegovačke županije na kraju prvog školskog polugodišta imao je zaključene negativne ocjene. Trend lošeg učenja gotovo jednak je među srednjoškolcima u svim školama na području ove županije, a iznenađuje broj nedovoljnih ocjena u gimnazijama, piše Večernji list BiH.

Prema podacima Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Zapadnohercegovačke županije, od ukupno 3971 srednjoškolaca u sedam srednjih škola, jednu ili više negativnih ocjena na kraju polugodišta imalo ih je 1313. Jednu zaključenu negativnu ocjenu imala su 634 učenika, dvije negativne ocjene 339, dok je tri i više negativnih ocjena zaključeno u čak 340 srednjoškolskih knjižica. Kada je riječ o školama pojedinačno, najmanji broj učenika sa zaključenim negativnim ocjenama zabilježen je u Gimnaziji Ljubuški (79), a najveći broj u SSŠ Široki Brijeg (350).

Zanimljivo je spomenuti kako je i Gimnazija u Širokom Brijegu zabilježila 203 učenika koji su pali polugodište. Od tog broja, 122 učenika imala su jednu negativnu ocjenu, 45 njih dvije negativne ocjene te 36 tri i više negativnih ocjena. SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški polugodište je završila s 256 učenika kojima je zaključena jedna ili više negativnih ocjena. SŠ Antuna Branka Šimića iz Gruda, koja ima ukupno 775 učenika, polugodište je završila s 91 učenikom koji nije prošao sve predmete na polugodištu. U SSŠ Posušje, od ukupno 522 učenika, njih 227 je palo na polugodištu. U Gimnaziji Posušje ukupno je u prvom polugodištu bilo 365 učenika, a 107 ih nije završilo sa svim pozitivnim ocjenama. Kada je riječ o prosjeku, najbolji je u Gimnaziji Ljubuški i iznosi 3,55, dok je najgori u SSŠ Široki Brijeg gdje iznosi 2,29. Kada je riječ o odličnim učenicima, tu prednjači SŠ Antuna Branka Šimića Grude s ukupno 125 učenika koji su polugodište završili s odličnom ocjenom.

Druga po redu je Gimnazija Ljubuški sa 105 odličnih učenika, a treća Gimnazija Široki Brijeg sa 101 odličnim učenikom. U Gimnaziji Posušje prvo polugodište s odličnim uspjehom završila su 62 učenika. U strukovnim školama zabilježen je znatno niži broj učenika s odličnim uspjehom nego što je to slučaj u gimnazijama. Tako je u SSŠ Ruđera Boškovića Ljubuški s odličnim uspjehom prvo polugodište ove školske godine završilo 37 učenika, u SSŠ Posušje 14 učenika, a u SSŠ Široki Brijeg 31 učenik.

Iz podataka Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa vidljivo je kako u većini srednjih škola među onima koji su polugodište završili sa svim pozitivnim ocjenama prednjače učenici s vrlodobrim uspjehom. Od ukupno 3971 srednjoškolaca, 1230 ih je polugodište završilo s vrlodobrim uspjehom, a 873 s dobrim uspjehom. S dovoljnim uspjehom polugodište je završilo 45 učenika, od toga samo jedan gimnazijalac, i to iz Posušja.

Večernji list