Home Život UOČI DANA ŽENA Kako žive žene u BiH: Udaju se u 26....

UOČI DANA ŽENA Kako žive žene u BiH: Udaju se u 26. godini, prvo dijete rađaju sa 27, sve ih je više sa fakultetskom diplomom

SHARE

Od 3.531.159 stanovnika Bosne i Hercegovine, na osnovu popisa stanovništva 2013. godine, žena je bilo 1.798.889 ili 50,94 posto.
“Prema popisima stanovništva od 1879. godine do popisa 1931. u Bosni i Hercegovni je bilo više muškaraca, dok je prema popisima od 1948. do 2013. bilo više žena”, kazali su Feni u Agenciji za statistiku BiH.

Od 1.798.889 osoba ženskog spola u BiH, do 14 godina ih je 264.743, od 15 do 64 godine starosti njih 1.241.294, a više od 65 godina 292.852. Prema popisu iz 2013. bilo je 28.069 osoba starijih od 85 godina, od čega 19.017 žena.

Prosječna starost žena u Bosni i Hercegovini po popisu iz 2013. je 40,73 godine (muškaraca 38,24). Od 1.534.146 osoba ženskog spola starijih od 15 godina, prema popisu iz 2013., udatih je 880.530, nije se udavalo 339.422, udovica je 257.047 i razvedenih 57.147.

Od 1.534.146 žena starijih od 15 godina, 426.346 nije rađalo, njih 210.210 je rodilo po jedno dijete, 528.094 po dvoje, 221.238 po troje, a 148.258 žena rodilo je četvoro i više djece.

“Procent nepismenih žena (starijih od 10 godina) smanjen je s 23,28 posto u 1981. godini, na 16,38 posto u 1991. i 4,76 posto u 2013. Taj pokazatelj je znatno veći kod ženske nego kod muške (0,79 posto) populacije BiH. U vrijeme popisa iz 1991. godine, bez škole je bilo 22,03 posto (starijih od 15 godina), a 2013. godine 7,96 posto. Istovremeno, od 1991. do 2013. povećan je procent žena s visokom školskom spremom s 2,7 posto na 9,65 posto”, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Od 29.770 živorođene djece u Bosni i Hercegovini u 2015., njih 10.021 rodile su majke od 25 do 29 godina, 8.520 majke od 30 do 34 godine, 5.853 djece majke od 20 do 24 godine dok se ostatak odnosi na majke ostalih starosnih grupa.

Prosječna starost majki pri rođenju prvog djeteta (prema podacima za 2015. godinu) u BiH iznosila je 27,17, pri rođenju drugog 29,88, a pri rođenju trećeg djeteta 32,27 godina.

Od 19.686 sklopljenih brakova u 2015. godini, 6.360 sklopile su nevjeste od 25 do 29 godina, 6.181 one starosti od 20 do 24, potom 2.595 nevjesta iz grupe od 30 do 34 godine, a ostatak se odnosi na ostale starosne grupe.

Prema prethodnom bračnom statusu nevjeste, od 19.686 sklopljenih brakova (2015. godine) na prethodno neudate odnosilo se 17.895, na udovice 1.603, a na razvedene 188 brakova.

Prosječna starost nevjeste pri sklapanju prvog braka, po podacima za 2015., iznosila je 26,4 godine.