Home Gospodarstvo PDV se neće plaćati na lijekove, materijale za gradnju groblja, spomen-ploča…

PDV se neće plaćati na lijekove, materijale za gradnju groblja, spomen-ploča…

SHARE

Ravnatelj Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) Miro Džakula informirao je članove Povjerenstva za financije i proračun da se predloženim zakonom vrši njegovo usklađivanje sa Zakonom o carinskoj politici iz 2015. godine, a koji je usklađen s pravnim normama EU-a.

Povjerenstvo za financije i proračun Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine BiHpodržalo je načela prijedloga zakona o izmjeni Zakona o PDV-u kojim se vrši usklađivanje ovog zakona sa Zakonom o carinskoj politici u BiH u dijelu koji se odnosi na oslobađanje od plaćanja uvoznih davanja pri uvozu robe u carinsko područje BiH. Prema prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o PDV-u, koji je utvrdilo Vijeće ministara BiH na prijedlog Upravnog odbora UNO-a, plaćanja PDV-a u iznosu od 17 posto bila bi oslobođena roba na koju se ne plaća carina.

Osim medicinskih instrumenata i nekih lijekova, plaćanja PDV-a, na osnovi ovog zakonskog prijedloga, bili bi oslobođeni i darovi namijenjeni stranim državnicima, a koje nabavljaju protokoli Predsjedništva BiH i Ministarstva vanjskih poslova BiH te protokoli predsjednika entiteta. Oslobođen plaćanja PDV-a trebao bi biti i materijal za gradnju, održavanje ili ukrašavanje groblja te spomen-ploča za žrtve rata iz drugih zemalja pokopane u BiH. Ravnatelj UNO-a Miro Džakula informirao je članove Povjerenstva za financije i proračun da se predloženim zakonom vrši njegovo usklađivanje sa Zakonom o carinskoj politici iz 2015. godine, a koji je usklađen s pravnim normama EU-a.

Konstatirajući da prihodi od neizravnih poreza čine 80 do 90 posto svih proračuna u BiH, Džakula je rekao kako se predložena zakonska izmjena neće bitno odraziti na ukupne prihode. “U 2015. godini osnovica za oslobađanje po toj osnovi bila je 82,277.362 KM, a oslobođeno je 13,987.112 KM. Od 1. siječnja do 30. studenoga prošle godine osnovica je iznosila 17 milijuna KM, a oslobođeno je 2,9 milijuna KM”, naglasio je Džakula. Članica Povjerenstva Dušanka Majkić navela je kako je Ministarstvo financija RS-a podržalo predloženi zakon i pozvalo ostale članove Povjerenstva za financije i proračun da podrže predloženo rješenje.