Home Gospodarstvo Nova informatička aplikacija za carinjenje pošiljki naručenih putem interneta

Nova informatička aplikacija za carinjenje pošiljki naručenih putem interneta

SHARE

Uprava za neizravno oporezivanje (UNO) BiH danas pušta u rad novu infomatičku aplikaciju za carinjenje pošiljki naručenih putem interneta.

Nakon uočenih nepravilnosti od određenih fizičkih osoba, koje su zlouporabljavale sustav narudžbi roba putem interneta i dovele druge korisnike u nezavisni položaj, UNO je pripremila i danas  pušta u rad novu informatičku aplikaciju za carinjenje roba iz inozemstva naručenih putem interneta.

Prethodno je UNO izvršila usuglašavanje podzakonske carinske legislative sa zakonima u Europskoj uniji.

-Time je ujedno obuhvaćena izrada novog modula informatičke apikacije ‘Asycuda world’, kao i osposobljavanje novog servera putem kojeg će poštanski operateri pokretati carinski postupak za svu robu pristiglu u BiH poštanskim prometom bez angažiranja špeditera. Novi modul će donijeti pogodnosti korisnicima, jer će se roba ubuduće cariniti prema carinskoj tarifi, te će carina na određene robe biti znatno manja – naglasili su iz UNO BiH.

Nova aplikacija će omogućiti lakše i brže carinjenje pošiljki, ali i spriječiti nove nezakonitosti u vršenju gospodarske dijelatnosti prodaje razne robe putem interneta, a bez prethodne registracije za njeno obavljanje.