Home Gospodarstvo VLADA HNŽ-A Za održavanje cesta izdvaja se oko 1,5 mil. KM

VLADA HNŽ-A Za održavanje cesta izdvaja se oko 1,5 mil. KM

SHARE

Vlada HNŽ-a je tijekom protekle godine održala 49 sjednica na kojima je utvrdila 15 prijedloga i usvojila 7 nacrta zakona, piše Večernji list BiH. Usvojeni su i značajni strateško-planski dokumenti: nacrt strategije razvitka HNŽ-a 2017. – 2020., prijedlog strategije za provedbu reforme iz oblasti zdravstva za područje HNŽ-a 2016. – 2020., prijedlog strategije HNŽ-a za borbu protiv korupcije 2016. – 2020., prijedlog akcijskog plana HNŽ-a za borbu protiv korupcije 2016. – 2020., prijedlog prostornog plana područja prostornih obilježja za područje od značaja Park prirode “Hutovo blato” 2013. – 2023. te prijedlog programa razvitka malog gospodarstva HNŽ-a 2016. – 2020.

Na poseban način istaknuto je i to kako je Vlada uspjela zaustaviti negativne trendove i stabilizirati stanje u HNŽ-u uloživši maksimalne napore u stvaranju uvjeta za pokretanje održivog razvitka, stoji u prijedlog izvješća o radu Vlade za 2016. koje je usvojeno na jučerašnjoj sjednici Vlade i koje će biti upućeno u skupštinsku proceduru. Vlada je usvojila nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvo kojim se uređuju organiziranje i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva, planiranje i provedba mjera zaštite od požara, organiziranje i funkcioniranje vatrogastva i gašenje požara, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih osoba i vatrogasaca, financiranje i druga pitanja od značaja za organiziranje i funkcioniranje zaštite od požara i vatrogastva u HNŽ-u.

Iz resora Ministarstva prometa i veza Vlada je usvojila odluku o odobravanju utroška od 1,415.408,12 KM za održavanje regionalnih i priključnih cesta u HNŽ-u. Na prijedlog Ministarstva unutarnjih poslova, Vlada je usvojila odluke o odobravanju više od 600.000 KM iz proračuna za 2017. za rekonstruiranje i investicijsko održavanje arhiva i šalter-dvorana MUP-a te nabavu opreme za sigurnu sobu i server dvoranu.

Iz resora Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Vlada je usvojila odluku o utvrđivanju visine naknade od 839 KM za podmirenje troškova pokopa za osobe koje su korisnici stalne novčane potpore i za osobe smještene u ustanovu socijalne skrbi ili u drugu obitelj za koje troškove plaća Županija. Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojila program utroška 304.935 KM iz proračuna za 2017. za rekultiviziranje zemljišta koja će biti iskorištena za dovršetak postupaka započetih u 2016.

Usvojena je informacija Ministarstva gospodarstva o stanju eksploatiranja mineralnih sirovina. U informaciji je istaknuto kako je rudarska inspekcija izvršila 135 nadzora gospodarskih i fizičkih osoba.