Home Zanimljivosti Spavamo sat kraće: Prelazimo na ljetno računanje vremena

Spavamo sat kraće: Prelazimo na ljetno računanje vremena

SHARE

Ljetno računanje vremena u 2017. godini počinje 26. ožujka 2 sata, tako što se pomicanjem za jedan sat unaprijed vrijeme u 2 računa kao 3.

Nakon pomicanja sata uslijedit će kasnije svitanje ujutro i “dulji” dani u poslijepodnevnim satima.

Sve države svijeta ne pomiču sat, niti to sve rade u isto vrijeme. Ljetno računanje vremena u BiH prvi put je uvedeno 1983. godine, kada i u cijeloj bivšoj državi.

U Europi je taj koncept prvi put uveden u nekim državama tijekom 1. svjetskog rata, a potom je uglavnom napušten, sve do energetske krize šezdesetih i sedamdesetih kada su ga europske zemlje počele ponovno usvajati.  Do pomicanja sata i uvođenja ljetnog računanja vremena došlo je zbog potrebe da se smanji trošak električne energije. Kako dan traje duže, imamo više prirodne svjetlosti i trošimo manje energije.

Prelaskom na ljetno računanje vremena u Republici Hrvatskoj prestaje obveza korištenja kratkih ili dnevnih svjetala na automobilima, dok je u BiH obavezno korištenje dnevnih svjetala 24 sata na dan tijekom cijele kalendarske godine.