Home Gospodarstvo Hoće li se obračunavati porez koji godinama nije prijavljivan

Hoće li se obračunavati porez koji godinama nije prijavljivan

SHARE

Nakon što je nedavno završen proces digitalizacije zemljišnoknjižnih podataka u Federaciji BiH te su oni dostupni na internetu, premda je to značajan korak naprijed u informatizaciji naše zemlje, zabrinuo je jedan dio naše populacije, točnije dijasporu. Javno objavljeni podaci vezani uz vlasništvo nad nekretninama dostupni su i poreznim upravama brojnih zemalja te mogu izravno utjecati na provjeru prijavljenih poreznih osnovica koje bh. građani imaju, a time i realno prikazanih obveza.

Priljev novca iz dijaspore

Informacijski sustav “e-Grunt”, koji je dio Reformske agende i važan dio politike privlačenja stranih investicija u našu zemlju, mogao bi biti i razlog manjeg priljeva novca od bh. dijaspore u zemlju, misli Haris Lizde, financijski savjetnik iz Rotterdama.