Home Društvo Ispod praga relativnog siromaštva živi 160.000 domaćinstava u BiH

Ispod praga relativnog siromaštva živi 160.000 domaćinstava u BiH

SHARE

Rezultati ankete o potrošnji kućanstava u BiH 2015. godini, koju je izvršila Agencija za statistiku BiH, pokazuju kako je prosječno kućanstvo u 2015. imalo 2,9 članova i mjesečno trošilo 1408,04 KM, od toga 415,76 KM za hranu i pića te 992,28 KM za neprehrambene proizvode i usluge.

Stopa siromaštva

U 2015. godini stopa relativnog siromaštva stanovništva bila je manja u odnosu na 2011. godinu (16,3% prema 17,9%).