Home Društvo Čeka li Makarsku scenarij kao na Bolu?

Čeka li Makarsku scenarij kao na Bolu?

SHARE

Glavna točka prijepora na prošlotjednoj sjednici Županijske Skupštine bila je odluka o davanju koncesije zagrebačkoj tvrtki Sport B nad bolskom plažom Zlatni rat na 15 godina. Iako su prije početka Skupštine županijski vijećnici SDP-a tražili da se ova točka skine s dnevnog reda, to nije prihvaćeno, jednako kao što nije prihvaćen ni prijedlog vijećnika Igora Batošića koji je tražio da se s dnevnog reda skinu dvije točke vezane za koncesije na Cvitački, a koje su kasnije i usvojene. – piše Makranska kronika

Riječ je odluci o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru na Cvitački u svrhu gospodarskog korištenja plaže, te o odluci o namjeri davanja koncesije na istom pomorskom dobru. Naime, na prijedlog župana Zlatka Ževrnje, Županijska Skupština je odlučila poništiti davanje koncesije na pomorskom dobru na Cvitački jer je dokumentacija tri ponuditelja koji su se u siječnju ove godine javili na natječaj bila nepotpuna pa su ponude ocijenjene kao nevaljane.

Na natječaj su se prijavili Makarski Komunalac, solinska tvrtka Makarska plaža te splitski odvjetnik Boris Ivančić. Potom je opet na prijedlog župana na Skupštini donesena odluka o namjeri davanja koncesije na plaži Cvitačke, a koja će na snagu stupiti nakon što sva tri ponuditelja iz prvog natječaja eventualno podnesu žalbe.

Koncesija za 19.437 kvadrata daje se na 10 godina

Ovdje je riječ je o koncesiji na pomorskom dobru koje je upisano u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Splitu, zemljišno-knjižni odjel Makarska. Ukupna površina koje se daje u koncesiju iznosi 19.437 m2 od čega je kopneni dio 9.169 kvadrata, a morski 10.268. Dio plaže se daje pod koncesiju u svrhu iznajmljivanja pedalina, ležaljki, jet skijeva, aqua parka i tri montažna ugostiteljska objekta. Koncesija se daje na rok od 10 godina, a početni iznos stalnog dijela godišnje naknade je 350 tisuća kuna, dok je promjenjivi dio 3% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti.

Postupak davanja koncesije započet će danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Nakon poništenja odluke o davanju koncesije na Cvitački, ispitali smo tko stoji iza solinske tvrtke Makarska plaža i koga zastupa splitski odvjetnik Ivančić. Došli smo do saznanja da je Ivančić u slučaju dodjele koncesije zastupao makarske obrtnike, odnosno vlasnike ugostiteljskih objekata među kojima su Mirko Roso i Mario Skako. Tvrtku Makarska plaža zastupaju Tomislav Bajić i Splićanin Marko Bralić koji je inače suvlasnik diskoteke Petar Pan. Iz kojih razloga ove godine namjeru o davanju koncesije na Cvitački raspisuje Županija, a ne Grad Makarska koji je gospodario ovim dijelom plaže, pojasnio je županijski vijećnik Igor Batošić.

Ugostitelji proveli uknjižbu pomorskog dobra

Naime, javnosti je sigurno nepoznato da je koncesija nad pomorskim dobrom na Cvitački kojim je gospodario Grad, pripala Županiji jer je pomorsko dobro napokon uknjiženo i određene su njegove granice, ali ne na inicijativu Grada, već na inicijativu ugostitelja koje je u natječaju za koncesiju zastupao odvjetnik Ivančić. Interes ugostitelja bio je da se pomorsko dobro uknjiži jer će se na taj način za koncesiju obratiti Županiji koja daje rok korištenja od 5 do 10 godina, dok je dosadašnjih godina za vrijeme dok pomorsko dobro nije bilo uknjiženo, Grad ugostiteljima i vlasnicima obrta izdavao koncesijsko rješenje na godinu dana.

Kako je kazao Batošić, Grad bi još ovu sezonu mogao raspolagati pomorskim dobrom na Cvitački. – Ugostitelji su u ovom slučaju odradili posao jedinice lokalne samouprave u smislu upisa pomorskog dobra u zemljišne knjige čime su stekli uvjete da koncesiju sada zatraže od Županije, a ne više od Grada. Za Cvitačku je počela bitka kao na Zlatnom ratu jer se i ovdje ide prema najpovoljnijoj financijskoj ponudi mada bi prednost trebala imati jedinica lokalne samouprave kojoj bi se pomorsko dobro moralo dati na upravljanje, kazao je Batošić dodavši da upis pomorskog dobra može svatko napraviti ukoliko pokrene inicijativu što se dogodilo u slučaju Cvitačke, a ugostitelji su za to angažirali geometra i tvrtku koja vrši provedbu upisa u zemljišne knjige.

– Gradu je odgovaralo da pomorsko dobro na Cvitački ne bude uknjiženo jer njime može raspolagati, međutim druga je opcija bila da Grad uknjiži dobro te da se na natječaj Županije javi Komunalac koji bi mogao dobiti koncesiju na 10 godina, ali obje opcije imaju i prednosti i nedostatke – dodaje Batošić koji se prije usvajanja odluke o poništenju natječaja za koncesiju na Cvitački na Skupštini pobunio jer je saznao da su dvije ponude otvorene ranije i time automatski nisu mogle ući u razmatranje, a ponuda Komunalca poništena je zbog pogrešne bankovne garancije.

Ugostitelji inicijativu proveli prije sedam godina

Kada su pokrenuli inicijativu za upis pomorskog dobra na Cvitački u zemljišne knjige, a na kojem ugostiteljske objekte imaju 10-ak godina? Kako kaže Roso, inicijativa je pokrenuta čak prije sedam godina.

– Nadam se da ćemo ovog ljeta imati koncesijsko rješenje od Komunalca na godinu dana što mi nakon cijele trakavice, potpuno odgovara. Prije sedam godina smo podnijeli inicijativu za određivanjem granica pomorskog dobra, ali se cijela procedura otegla i jedini cilj nam je bio da nam se koncesija za obavljanje ugostiteljske djelatnosti da na više godina, a ne godinu za godinom -kazao je Roso.

Isto je potvrdio i Skako koji kaže da je inicijativa za upisom pomorskog dobra pokrenuta jer svim obrtnicima koji koriste pomorsko dobro na Cvitački više odgovara koncesija na pet ili 10 g odina kako bi mogli normalno raditi.

– Namjera nam je bila da ne moramo iz godine u godinu strepiti hoće li nam Komunalac, odnosno Grad izdati koncesijsko rješenje jer na takav način nismo mogli ništa planirati dugoročno pa smo zato i o svom trošku angažirali geometra i ovlaštenu tvrtku kako bi se proveo upis pomorskog dobra u zemljišne knjige – kazao je Skako.

ČEDO CRLJEN, DIREKTOR KOMUNALCA
“I Makarska ima svoj Bol”

Komentar na odluke Županijske Skupštine o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru na Cvitački te odluke o ponovnoj namjeri davanja koncesije, dobiven je od direktora Komunalca Čede Crljena. Kako kaže Crljen, sada Komunalac čeka žalbeni rok na odluku o poništenju koncesije i nakon toga bi trebala uslijediti odluka o namjeri davanja pod koncesiju.

– Grad će i dalje ovog ljeta upravljati Cvitačkom i mogao bi koncesijsko rješenje preko koncesijskog Vijeća dodjeljivati podkoncesionaru ili Komunalcu koji će napraviti opet ugovore sa dosadašnjim korisnicima. Ne mogu proniknuti u razloge ukidanja upravljanja pomorskim dobrom koje je imao Grad, a ako je riječ o formalnim razlozima, to je jedna priča, a ako su razlozi neopravdani, to je druga priča. Uglavnom je zaključak da i Makarska ima svoj Bol, kazao je Crljen.

BORIS IVANČIĆ, SPLITSKI ODVJETNIK
“Natječaj je bio loše zamišljen”

Na natječaj za davanje koncesije na Cvitački, a koji je poništen prijavio se splitski odvjetnik Boris Ivančić koji zastupa vlasnike ugostiteljskih objekata i podkoncesionare koji iznajmljuju jet skijeve više od 10 godina. Kako je kazao Ivančić, vlasnike ugostiteljskih objekata na Cvitački zastupao je samo u slučaju prijave na natječaj.

– Natječaj je poništen i bio je nekako loše zamišljen mada nisam siguran hoće li se i kada za pomorsko dobro na Cvitački ponovno raspisati natječaj za koncesiju. Ugostitelji su me samo zamolili da im pomognem oko prijava na natječaj i dalje nemam nikakvog posla oko cijele priče, kazao je Ivančić.

MARKO BRALIĆ, SUVLASNIK TVRTKE MAKARSKA PLAŽA SOLIN
“Na Cvitački smo planirali otvoriti beach bar”

Splićanin Marko Bralić suvlasnik je solinske tvrtke Makarska plaža koja se prijavila na natječaj za davanje koncesije na pomorskom dobru. Bralića Makarani dobro poznaju jer je i suvlasnik diskoteke Petar Pan, a kako je kazao, na Cvitački je s poslovnim partnerom planirao otvoriti beach bar.

– Sa suvlasnikom tvrtke Makarska plaža Tomislavom Bajićem prijavio sam se za dodjelu koncesije na Cvitački gdje smo planirao otvoriti beach bar. Ponudu smo predali u zadnji tren tako da je bila nepotpuna kao i ostale dvije pa je na kraju odbačena. Sada se razmišljamo hoćemo li se ponovno prijaviti na natječaj za dodjelu koncesije ukoliko on i bude raspisan, kazao je Bralić. – piše Makarska kronika