Home Politika Vlada FBiH prihvatila zajamčene mirovine, ali ne i povećavanje općeg boda

Vlada FBiH prihvatila zajamčene mirovine, ali ne i povećavanje općeg boda

SHARE

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine djelomično je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, prihvatila danas amandmane na Prijedlog zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju koje je podnio Klub zastupnika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Naime, Amandman I kojim se vrijednost općeg boda za izračun visine primanja povećava sa 13,6 na 14,3 nije prihvaćen, jer ta vrijednost predstavlja gornju granicu, te bi svako povećanje vrijednosti općeg boda dovelo u pitanje stabilnost i funkcioniranje cjelokupnog sustava mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Amandman II, kojim je predloženo uvođenje prava na zajamčenu mirovinu je prihvaćen i bit će ugrađen u tekst Zakona. Naime, ocijenjeno je u potpunosti opravdanim uvođenje zajamčene mirovine u mirovinski sustav s ciljem zaštite osiguranika koji su ostvarili mirovinu s 40 godina staža osiguranja, odnosno onih koji su 40 godina radili i pridonosili sustavu mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Imajući to u vidu, a posebno uzimajući u obzir financijsku stabilnost cjelokupnog sustava mirovinskog i invalidskog osiguranja i redovitost isplate mirovina, predloženi amandmani Kluba zastupnika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, ocijenjeni su djelomično prihvatljivim, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Vlada Federacije BiH je na 101. sjednici, koja je danas održana u Sarajevu, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini, čiji je cilj stvaranje uvjeta za ispunjenje međunarodnih obaveza BiH iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o slobodnoj trgovini, kao i otklanjanje prepreka u pregovorima BiH za ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju.

Na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, usvojen je Program utroška 4.000.000 KM grant sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH namijenjenih financiranju razvojnih projekata namjenske industrije.

Vlada Federacije BiH je, u funkciji Skupštine Razvojne banke FBiH, odobrila da iz sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH, deponiranih na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke FBiH otvorenog kod Centralne banke BiH, na račun Federalnog zavoda za MIO bude doznačeno ukupno 2.407.400,63 KM za uplatu doprinosa, čime je omogućeno umirovljenje 101 radnika Konfekcije Borac Zenica, Konfekcije Borac Banovići, Željezare Zenica d.o.o. Zenica i PS Vitezit.

Već ranije su iz ovog fonda uplaćeni doprinosi za 152 radnika JP Krivaja d.o.o., Krivaja 1804 d.o.o. i PD Krivaja 1884. d.o.o. Zavidovići. Dakle, zajedno s današnjim odlukama, sredstvima ovog fonda je dosad uvezan radni staž za 253 uposlenika i za to izdvojeno ukupno 5.792.000 KM.

Danas je prihvaćeno i nekoliko informacija koje se odnose na stanje u bankarskom sektoru Federacije BiH, sa stanjem na dan 31.12.2016. godine, te raspravljano o informaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva koja se odnosi na mogućnost uvođenja plavog dizela za poljoprivredne proizvođače u FBiH.