Home Društvo HNŽ u razdoblju od deset godina ostao bez 5.535 učenika ili 220...

HNŽ u razdoblju od deset godina ostao bez 5.535 učenika ili 220 razreda

SHARE

Bosna i Hercegovina se suočava s velikim problemom depopulacije stanovništva što je prouzročeno smanjenim prirodnim prirastom kao i brojnim iseljavanjima. Prema procjenama UN-a Bosna i Hercegovina će u narednih 30 godina izgubiti više od 700 tisuća stanovnika.

S obzirom na nedostupnost i loše provođenje statistčkih podataka teško je istražiti migracijska kretanja i iseljavanje s područja Bosne i Hercegovine. Često se kao relevantan pokazatelj o određenim demografskim pokazateljima uzima za primjer broj učenika u osnovnim školama.

Prema istraživanju koje je Pogled.ba proveo, na području HNŽ-a u školskoj godini 2015/16 upisano je čak 5 535 učenika manje u osnovnim školama u odnosu na školsku godinu 2005/06. Broj učenika se smanjio za 23,73 % ili ako uzmemo u obzir prosjek učenika u jednom razredu od 25 ukupno je smanjenje za oko 220 razreda. Samo u Mostaru taj broj je manji za 2.655 učenika.

„Više je razloga koji utječu na ovakve pokazetelje o broju učenika. Prvi je negativni prirast, gdje je u HNŽ-u u tom razdoblju bilo više od 3 tisuće umrlih nego rođenih. HNŽ ni u jednoj godini nema veći broj rođenih od umrlih.

Drugi pokazatelj koji je još ozbiljniji, ali nažalost s teško dostupnim parametrima je sve veći broj iseljavanja s navedenog područja zbog teške političke i gospodarske situacije u kojoj se zemlja nalazi. Treći problem je da zbog određenih socioloških stvari kao i gospodarskih mladi sve kasnije stupaju u brak“, kazao je Vedran Biokšić, asistent na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru koji je proveo ovo istraživanje.

Osim u osnovnim školama, nešto manje broj učenika se smanjuje i u srednjim školama. Na području HNŽ-a broj učenika u srednjim školama se smanjio za 915 učenika ili 8,88 %, prenosi Pogled.ba.

Sve više razvoda u HNŽ

Uz negativni prirodni prirast, te brojna iseljavanja još jedan od zabrinjavajućih demografskih pokazatelja je sve veći broj rastavljenih brakova. U FBiH svako deseti brak se rastane, dok je u RS-u ta brojka još poražavajuća gdje se rastane svaki šesti brak. Ukupno se u HNŽ-u u razdoblju od 2005. – 2015.
godine rastalo 970 brakova.