Home Društvo Tihaljina, rekorder s 11 groblja: Nastajala su zbog sukoba oko mlade, bolesti,...

Tihaljina, rekorder s 11 groblja: Nastajala su zbog sukoba oko mlade, bolesti, nabujalih rijeka…

SHARE

Tihaljina – Prostorno maleno područje, mjesto u općini Grude, sa svojih 1170 stanovnika nikad nije bilo predmet prevelikog zanimanja kako javnosti, tako ni medija. Ali o Tihaljini se puno zabilježilo u povijesti i puno se o njoj istraživalo.

Privlačnost u ovoj temi je da Tihaljina, ni manje ni više, ima 11 groblja. Naime hodajući ovim iznimno lijepim mjestom, svako malo možete naići na uređen grob na koji se hodočasti. U Tihaljini su poznati brojni grobovi, neki sa svojom legendom, i groblja – stara, o čemu se detaljno može čitati i u knjizi župe Tihaljina.

Tihaljina se dijeli na desnu i lijevu stranu rijeke. Na desnoj strani među najstarijim grobljima je KORDIĆA groblje pod Ljubećem, u kojem se nalazi više stećaka u njemu i oko njega.

Također postoji i PERIĆA groblje nastalo 1932. godine, te RAŠIĆA groblje u zaseoku Podzelenikovac, koje je nastalo 1961.godine.

Uz groblja imamo i pronađene grobove. To su pločni grobovi koje su ljudi slučajno otkrili ili su male gomile.
Primjerice, obrađujući vrt, Stipe i Hrvoje Kordić pronašli su jedan grob, pod pločom i s jednim kosturom. Grob su uredili i danas je vidljiv na svom mjestu.

U zaseoku Brda nalaze se ostaci kuća s grobovima.

U Krčiću, uz rijeku Tihaljinu, nalazi se Grob žene Antuna Vujevića. Nakon što je on umro žena je s najmlađim djetetom otišla k rijeci jer se je smatralo da kuga ne napada kod vode. Međutim, i ona je umrla, a dijete su našli prionjeno uz nju. Majka je na mjestu sahranjena, a dijete su mještani kući, gdje se nalazilo još dvoje bolesne djece. Dok su djeca bolovala obilazio ih je susjed pod prezimenom Ančić i davao im kruha. Nažalost, jednog jutra kad je došao našao ih je mrtve u snijegu. Pokopani su u blizini kuće, gdje su im vidljivi grobovi i danas.

Među grobljima na lijevoj strani rijeke Tihaljina, najstarije je ANČIĆA groblje koje se sastoji od starog napuštenog groblja nazvano još i Torine, te novijeg dijela u kojem se sada obavljaju ukopi. Groblje je dobilo ime po prvim ukopanim Ančićima koji su izginuli u sukobu u svatovima zbog mlade, a pod tim imenom prvi put se javlja davne 1852.godine.

U blizini Ančića groblja nalaze se i Cigića grobovi.

LEKINO groblje je dosta staro, što se može zaključiti po manjim gomilama u jugozapadnom dijelu groblja, a koja se smatraju prapovijesnima.

Povrh zaseoka Leke, na ulazu u LEKINO bojište nalazi se Putića groblje, a u “Lekinim bojištima” nalaze se grobovi na više mjesta.

Zatim imamo TKANIČKO groblje nastalo 1884. u vrijema kada je Tihaljina pripadala župi Drinovci.

NOVIJA GROBLJA

Tri najnovija groblja nastala su u prošlom stoljeću. Pimjerice groblje u NEZDRAVICI osnovano je 1965. godine, zatim ČEPINO groblje 1978., te groblja OTARIŠTE i DUBRAVA 1975.

Razlog ovako velikom broju groblja je u tome što se u zimsko vrijeme, kada bi rijeka Tihaljina nabujala, a budući da nije bilo mosta, pokojnika se moralo nositi po nekoliko sati do groblja, pa su ljudi formirali groblja koja su najbliža zaseocima u kojima žive.

Danas se na svakom od pojedinih groblja prigodno slavi sveta misa. Imena i prezimena na nadgrobnim spomenicima svjedoče o prisutnosti Hrvata katolika na ovom području posljednjih nekoliko stoljeća.

Tihaljina, rekorder s 11 groblja: Nastajala su zbog sukoba oko mlade, bolesti, nabujalih rijeka...
Tihaljina, rekorder s 11 groblja: Nastajala su zbog sukoba oko mlade, bolesti, nabujalih rijeka...
Tihaljina, rekorder s 11 groblja: Nastajala su zbog sukoba oko mlade, bolesti, nabujalih rijeka...
Tihaljina, rekorder s 11 groblja: Nastajala su zbog sukoba oko mlade, bolesti, nabujalih rijeka...
Tihaljina, rekorder s 11 groblja: Nastajala su zbog sukoba oko mlade, bolesti, nabujalih rijeka...
Tihaljina, rekorder s 11 groblja: Nastajala su zbog sukoba oko mlade, bolesti, nabujalih rijeka...