Home Politika Mahmutbegović: Kao društvo kažnjavamo ženu koja hoće rađati

Mahmutbegović: Kao društvo kažnjavamo ženu koja hoće rađati

SHARE

Modaliteti rješavanja socijalnog statusa porodilja i isplate dječjeg doplatka na području Federacije BiH naziv je okruglog stola koji je biti odžan u srijedu, 19. jula, u organizaciji potpredsjednice Federacije BiH Melike Mahmutbegović, javlja Anadolu Agency (AA).

Cilj Okruglog stola je da se prikaže aktuelno stanje u ovoj izuzetno važnoj društveno-socijalnoj oblasti, te da se u saradnji sa federalnim i kantonalnim institucijama, a prvenstveno zastupnicima kantonalnih skupština i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine pokušaju iznaći adekvatni modaliteti rješavanja statusa porodilja, isplate porodiljskih naknada i dječijeg doplatka kao i efikasniju zakonsku stimulaciju i zaštitu porodilja i porodice kao osnovnih ćelija zdrave i prosperitetne društvene zajednice.

“Inicijativa je krenula od akcije Udruženja Žene ženama koje su prikupile 12.100 potpisa žena koje su tražile da se izmijeni regulativa kada su u pitanju porodiljne naknade. Činjenica je da mi dugo godina imamo problem sa porodiljnim naknadama i jednu diskriminaciju kada je u pitanju ostvarivanje tih prava po mjestu življenja, po mjestu registracije poslodavca i po statusu žene da li je u radnom odnosu ili ne. To je problem koji je prisutan jako dugo. Nevladin sektor se dugo bavi ovim problemom kroz kampanju ukazujući na problem koji je prisutan na prostoru Federacije BiH, ali nažalost nekih velikih pomaka nema”, navela je Mahmutbegović.

Ono što je dobro, naglasila je, jeste da su se žene u Parlamentu FBiH u ime Kluba parlamentarki u Federalnom parlamentu aktivno uključile u rješavanje problematike, ali da nažalost još uvijek nisu postignuti određeni rezultati koji su potrebni.

“Moj pokušaj, želja i intencija je da ovo što se dešava na prostoru federacije BiH i ove aktivnosti koje se vode preko nevladinog sektora je da ih vratimo u institucije gdje se to rješava. Vrlo je bitno naglasiti da je na jednom mjestu svi relevantni faktori. Zbog toga što kada su u pitanju porodiljne naknade podijeljena je nadležnost između Federacije BiH i kantona i upravo zbog toga, te podijeljenje nadležnosti se desilo da postoji jedna diskriminacija kada je u pitanju ostvarivanje ovih prava. Tako da smatram da je ovo po prvi put da se na jednom mjestu nađu svi relevantni faktori koji su odgovorni za ovaj problem i mislim da je to jedina prilika i pravi put da vidimo na koji način riješiti ovaj problem”, istakla je Mahmutbegović.

Tu će, naglasila je, na okruglom stolu, sjediti i predstavnici kantona gdje žene ostvaruju ta prava kao i kantona gdje oni ne ostvaruju ta prava, da se sagledaju prijedlozi i mogućnosti rješavanja ovoga problema.

“Međutim, ono što meni smeta je što cijelo vrijeme mi govorimo, odnosno cijelo vrijeme ovom problematikom se bave žene. Smatram da ovo nije problem žena, ovo je problem i muškaraca, ovo je problem društva. Zašto žena mora sama da se o ovome brine. Vidite mi smo u prethodnom vremenu i ovaj mandat skoro potrošili pozivajući žene iz Kluba žena parlamemntarki i nevladin sektor. Zašto stalno žene moraju da se brinu da li će ostvariti svoja prava. Ovo je problem muškaraca. Pad nataliteta je i problem muškaraca isto kao i brojnost novoupisanih đaka u školu. I to je problem muškaraca. To je problem društva i mislim da ovdje treba baš i muški dio da se pobrine i da insistira na tome da ovaj problem bude i riješen. Postoji sigurno raspoloženje, ja sam sigurna da mnogi uviđaju ovaj problem, ali treba naći modalitet i ovo je prilika da ovo otkočimo i krenemo naprijed”, navela je Mahmutbegović.

Istakla je da postoji više modela, međutim smatra da je zaista nedopustivo da se ozbiljnije ne uhvatimo u koštac sa borbom protiv siromaštva, protiv socijalne isključenosti i diskriminacije.

“Nažalost, mi imamo situaciju da žene koje ostanu trudne, koje žele da rode ostaju, bez posla. Na jednoj strani imamo situaciju da je evidentan pad nataliteta i to od 2013. godine, od kada imamo negativan prirodni priraštaj, imamo evidentnu situaciju da se u školama upisuje manji broj đaka, a na drugoj strani kao društvo ništa ne činimo da podstaknemo žene, da podstaknemo natalitet. Čak, mi smo kao društvo se potrudili da kaznimo ženu koja hoće da rodi. Da kaznimo ženu koja ima dvoje, troje ili više djece. Zbog čega? Zbog toga što ona nema dječiji dodatak, žena koja ne radi, koja nije zaposlena ona nema nikakvih prava. Umjesto da radimo obrnuto da idemo da motiviramo mlade porodice, mlade bračne parove da imaju ne jedno nego petero djece”, ističe Mahmutbegović.

Žena koja ima naknadu bilo koje vrste, ona će, smatra Mahmutbegović, biti na određeni način i motivirana.

“Ne znači da ćemo mi sa rješavanjem odmah povećati natalitet, ali mi kao društvo nosimo odgovornost da stvorimo preduslove i ženama i porodicama, da pokažemo jednu senzitivnost i osjetljivost za tu siromašnu kategoriju i da djeca budu riješena. Zašto neko kome je značajan dječiji dodatak od 50 KM da toga bude uskraćen. Nekom to ne znači ništa. Nekom djetetu koji ima iPhone ne znači dječiji dodatak ništa, ali dijete koje treba da plati prevoz do škole, sigurno mu znači dječiji dodatak koji će biti 50 ili više maraka. Bitno je da vodimo računa o tome. Zato mislim da je ovo prilika i obaveza naša da se sastanemo na jednom mjestu predstavnici oba doma Parlamenta FBiH da dovedemo izvršnu vlast, predstavnike Vlade FBiH i kantona i da vidimo na koji način prevazići ovaj problem uvažavajući činjenicu da svi kantoni nisu jednako razvijeni. Jedan kanton je slabije razvijen, a drugi jače, ali mi smo ovdje kao društvo u obavez da pokažemo jednu senzibilnost i prema siromašnim i prema socijalnoj isključivosti koja je zaista evidentna na prostoru FBIH pogotovo kada su u pitanju socijalne kategorije”, ukazala je Mahmutbegović.

Suorganizatori Okruglog stola su predsjedavajuća Doma naroda Parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić, te Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike.