Home Gospodarstvo U samo 45 dana broj blokiranih tvrtki i poduzeća u FBiH povećao...

U samo 45 dana broj blokiranih tvrtki i poduzeća u FBiH povećao se za 1057

SHARE

Na osnovi Zakona o unutarnjem platnom prometu, Financijsko-informatička agencija uspostavlja i vodi jedinstveni registar. Jedinstveni registar predstavlja javnu evidenciju i središnju bazu podataka računa poslovnih subjekata otvorenih u bankama sa sjedištem u Federaciji i podružnicama banaka iz Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH koje posluju u Federaciji te imaju dozvolu Agencije, piše Večernji list BiH. Korisnici podataka iz jedinstvenog registra su poslovni subjekti, FIA, Porezna uprava Federacije BiH, Centralna banka BiH, kao i fizičke osobe, koji koriste podatke iz jedinstvenog registra sukladno s propisima donesenim na osnovi tog zakona.

Kako dolazi do blokade?

Do sada je u jedinstveni registar računa poslovnih subjekata Federacije BiH povezano 19 banaka iz većeg bh. entiteta i podružnica iz RS-a koje posluju na području FBiH. Banke su dostavile svoje podatke o računima poslovnih subjekata i trenutačno se radi na konsolidiranju tih podataka, nakon što se ažuriraju. Trenutačno je počela druga faza provedbe koja podrazumijeva povezivanje registra Federacije BiH i registra RS-a s institucijama sustava, a riječ je o sudovima, Centralnoj banci i poreznim upravama. Kada je u pitanju broj tvrtki koje još uvijek nisu utvrdile glavni račun, prema podacima FIA-e, do 17. srpnja ove godine 12.648 poslovnih subjekata nije imalo određen glavni, dok je 851 poslovni subjekt imao dva ili više glavnih računa. Treba naglasiti, ako tvrtke ne utvrde glavni račun, uslijedit će blokada tih tvrtki. Kako proces konsolidiranja podataka banaka, jer su vršile blokade računa i neaktivnih tvrtki te blokade po osnovi sudskih naloga, traje, još uvijek nema preciznih podataka koliko je blokiranih računa poslovnih subjekata bilo po osnovi neodređivanja glavnog računa ili posjedovanja više glavnih računa. Ipak, podaci kojima raspolaže FIA pokazuju kako je evidentan broj blokiranih računa od uspostave jedinstvenog registra računa do danas. Naime, prema tim podacima, 1. lipnja ove godine bila su registrirana 23.222 blokirana poslovna subjekta, a samo u 45 dana, točnije 17. srpnja, njihov broj povećao se za 1057 i u konačnici iznosi 24.279 blokiranih poslovnih subjekata.

Poslovno okruženje

Uspostavom jedinstvenog registra u BiH će se osigurati potpuna kontrola poslovanja, što znači da će doći i do poboljšanja poslovnog okruženja jer će poslovni subjekti dobiti relevantnu i pouzdanu informaciju o poslovnom subjektu u BiH. Također je važno naglasiti kako je značajna uloga jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata i u borbi protiv korupcije.