Home Gospodarstvo Porezna uprava: Upitne plaće za više od 100.000 radnika

Porezna uprava: Upitne plaće za više od 100.000 radnika

SHARE

Dužnicima koji ne budu poštovali odluku Porezne uprave (PU), a prema kojoj se ubuduće neće moći isplaćivati plaće ako uz njih nisu uplaćeni i doprinosi i porezi, bit će blokirani računi. Kako su nam kazali iz PU, najveći dužnici su poduzeća s većinskim udjelom državnog kapitala, a koja broje više od 100.000 radnika.

Naime, još u aprilu prošle godine Federalna vlada privremeno je zaustavila aktivnosti Porezne uprave i obećala da će donijeti zakonska rješenja u vezi s naplatom duga.

Samo obećanje

– Ovo je početak kraja neplaćanja poreza i doprinosa u Federaciji, prije svega, prema vanbudžetskim fondovima, a i prema državi. Zaključili smo da ne postoji izgovor za neplaćanje poreza i da ćemo zaista u roku od 60 dana donijeti set zakona koji su povezani – kazao je prije godinu i po premijer Fadil Novalić.

S obzirom na to da taj obećani propis nije donesen, Porezna uprava je poduzela mjere iz svoje nadležnosti, a sve u cilju sprečavanja nastanka novog duga. Kako su nam kazali iz PU, ukoliko dužnici i dalje ne budu plaćali poreze i doprinose, nastavit će s prinudnom naplatom koja je propisana Zakonom o Poreznoj upravi FBiH i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate FBiH.

– Te mjere su, između ostalog, i donošenje rješenja o zabrani transakcija preko računa poreznog obveznika, odnosno blokiranje računa, naplata iz imovine, zapljena i prodaja imovine, kao i naplata iz vrijednosnih papira – kazali su nam iz PU.


 Deset najvećih dužnika duguje skoro milijardu KM

 

Najveći dužnici su „Željeznice FBiH“, s dugom od 192 miliona KM, s oko 3.350 zaposlenih. Slijedi GRAS, s dugom od 127 miliona KM i skoro 1.500 zaposlenih, dok je na trećem mjestu Rudnik Kreka, s dugom od 120 miliona KM, a, prema podacima „Elektroprivrede BiH“, koja je većinski vlasnik, ima 2.858 uposlenih.

– Mjere koje smo poduzeli odnose se na dužnike koji nisu zaključili sporazum o plaćanju duga na rate ili o odgođenom plaćanju, a uz to ne plaćaju ni tekuće porezne obaveze – naglašavaju u Poreznoj upravi.

Sporazum o odgođenom plaćanju ili plaćanju duga na rate u ovoj godini je zaključen sa svega 261 kompanijom. Porezna uprava zaključuje ovakve sporazume na zahtjev poreznog obveznika, uz prethodno ispunjene uvjete koji su propisani Zakonom o Poreznoj upravi i Pravilnikom o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza.

Novčane kazne

Također, Zakonom o doprinosima propisane su novčane kazne od 2.000 do 10.000 KM za prekršaj ako poslodavac ne obračuna doprinose pri obračunu plaće, a najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kojem je plaća dospjela za isplatu.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.000 KM kaznit će se pravno lica, a kaznom od 2.000 KM do 5.000 KM kaznit će se banka koja vrši prijenos sredstava s računa obveznika plaćanja doprinosa ako u propisanom roku nije obavijestila nadležnu ispostavu Porezne uprave o isplati plaće ili primanja prema kojima nisu istovremeno s isplatom plaćeni obavezni doprinosi.

2.647 obveznika duguje 2,2 milijarde KM

Kada je u pitanju stanje duga javnih prihoda u prisilnoj naplati, prema službenim evidencijama, 2.647 poreznih obveznika na dan 30. juni ima dugovanja po osnovu javnih prihoda u ukupnom iznosu od 2.270.026.846 KM.

Od ukupnog duga na glavnicu se odnosi 1,7 milijardi, a na dug po osnovu zateznih kamata 473 miliona KM, što je zabrinjavajuće.