Home Društvo Donosimo raspored radarskih kontrola na području Gruda, Širokog, Posušja i Ljubuškog do...

Donosimo raspored radarskih kontrola na području Gruda, Širokog, Posušja i Ljubuškog do kraja listopada

SHARE

Od 01.10. do 01.11. 2017 godine svih 24 sata promet ćemo nadzirati pomoću četiri stacionarna radara koji se nalaze na slijedećim lokalitetima: na magistralnoj cesti M. 6 u mjestu Vitina, općina Ljubuški i u mjestu Sovići, općina Grude; na magistralnoj cesti M 6.1 u mjestu Broćanac, općina Posušje i u mjestu Dobrič, općina Široki Brijeg.

Dana 02. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

 

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
08:00 – 09:30 h na M-6, u mjestu Gorica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
16:30 – 18:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
09:00 – 10:30 h na M-6.1 u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
08:30 – 10:00 h na M-6.1, u mjestu Trn,

Dana 06. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

 

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
08:00 – 10:00 h na R-421, u mjestu Tihaljina,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
11:00 – 12:00 h na M-6 – u Vitinskoj ulici,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
16:30 – 18:00 h na R-420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
08:10 – 09:50 h na M-6.1, u mjestu Knešpolje,

Dana 08. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

 

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
18:00 – 20:00 h na R-420, u mjestu Višnjica.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
16:00 – 17:00 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
10:00 – 11:30 h na M-6.1, u mjestu Rastovača,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
17:10 – 18:50 h na R-425, u mjestu Mokro,

Dana 13. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

 

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
10:30 – 12:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
16:00 – 17:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
15:30 – 17:00 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
14:20 – 16:00 h na M-6.1, na obilaznici,

Dana 14. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

 

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
21:00 – 22:30 h na M-6, u mjestu Pocrte,.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
20:00 – 23:00 h na M-6 – u Vitinskoj ulici,

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
23:30 – 01:00 h na R-420, u mjestu Batin.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
22:30 – 00:30 na M-6.1, u mjestu Trn.

Dana 18. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

 

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
14:00 – 16:00 h na M-6, u mjestu Sovići, zaseok Vlašići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
18:00 – 19:00 h na M-17.4, u mjestu Mostarska Vrata, pored centra Vrt.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
11:00 – 12:30 h na M-6.1, u mjestu Vinjani, na lokalitetu Dočić,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
00:10 – 01:50 na M-6.1, na obilaznici.

Dana 19. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

 

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
10:30 – 12:00 h na M-6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
18:00 – 19:30 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
19:30 – 21:00 h na M-6.1, u mjestu Broćanac.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
08:10 – 09:50 h na M-6.1, u mjestu Knešpolje,

Dana 21. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
16:00 – 17:30 h na R-420, u mjestu Gornji Zorići.

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
16:00 – 17:00 h na M-6, u mjestu Klobuk, pored Osnovne škole.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
10:00 – 11:30 h na R-420, u mjestu Batin,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
08:30 – 10:00 h na M-6.1, u mjestu Trn,

Dana 27. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
10:30 – 12:00 h na M6, u mjestu Ružići, na lokalitetu Marića Strana,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
16:00 – 17:30 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
09:00 – 10:30 h na M6.1, u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
09:30 – 11:00 h na M-6.1, u mjestu Dobrič,

Dana 28. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
12:00 – 13:45 h na M-6, u mjestu Pocrte,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
18:00 – 19:00 h na M-17.4, u mjestu Cerno, pored trgovine Pravac.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
09:00 – 10:30 h na M-6.1, u mjestu Čitluk,

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
23:10 – 00:50 h na M-6.1, u mjestu Kočerin.

Dana 30. listopada na području Županije Zapadnohercegovačke slijedeći je raspored radarskih kontrola:

Raspored radarskih kontrola PU Grude:
08:00 – 10:00 h na M-6, u mjestu Gorica,

Raspored radarskih kontrola PU Ljubuški:
16:00 – 17:30 h na M-6, u mjestu Studenci.

Raspored radarskih kontrola PU Posušje:
15:30 – 17:00 h na M-6.1, u Vukovarskoj ulici.

Raspored radarskih kontrola PU Široki Brijeg:
17:10 – 18:50 h na R-425, u mjestu Mokro