Home Gospodarstvo Zapadnohercegovačka županija dijeli 200.000 KM malim poduzetnicima

Zapadnohercegovačka županija dijeli 200.000 KM malim poduzetnicima

SHARE

S ciljem poticaja malih poduzetnika Vlada Zapadnohercegovačke županije podijelit će 200.000 konvertibilnih maraka. Naime, na posljednjoj sjednici vlade Zapadnohercegovačke županije usvojena je Odluka o donošenju programa utroška sredstava za poticanje razvoja malog gospodarstva županije Zapadnohercegovačke županije za 2017. godinu, piše Večernji list BiH.

Bespovratna sredstva

Riječ je o bespovratnim sredstvima,a namijenjena su za izgradnju, razvoj i unaprijeđenje poduzetničkih zona, zatim za poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva koji ne posluju duže od 12 mjeseci od dana objave javnog poziva , a prema kvalifikaciji djelatnosti razvrstani su u prerađivačku industriju, građevinarstvo, informacije i komunikacije. Pored navedenog sredstva su namijenjena i za unaprijeđenje rada udruge poslodavaca i visokoškolskih ustanova koje potiču aktivnosti za podizanje konkurentnosti malog gospodarstva. U Odluci usvojenoj na Vladi Zh županije navodi se i tko može biti korisnik ovog poticaja. Uz jedinice lokalne samouprave , za sredstva mogu aplicirati mala gospodarstva definirana zakonom o poticaju razvoja malog gospodarstva koji su registrirani na području Županije i nemaju neizmirenih obaveza prema Žuipaniji kao i nepodmirenih obaveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava. Pravo na ovu vrstu poticaja imaju i udruge poslodavaca i sveučilišta (visokoškolske ustanove) kojima je suosnivač Županija , a koja u svom programu/ projektu imaju za cilj povećanje konkurentnosti malog gospodarstva na području Županije , edukaciju, istraživanje i inovacije. Kada je riječ o raspodijeli iznosa, on će se dijeliti na tri dijela. Za izgradnju i unaprijeđenje poduzetničkih zona u Zapadnohercegovačkoj županiji planirano je 80.000 konvertibilnih maraka.

Javni poziv

Za poticaj novoosnovanim subjektima malog gospodarstva koji ne posluju duže od 12 mjeseci do dana objave javnog poziv, a prema klasifikaciji djelatnosti razvrstani su u prerađivačku industriju, građevinarstvo, informacije i komunikacije u iznosu od 80.000 konvertibilnih maraka. Iznos od 40.000 konvertibilnih maraka planiran je za unaprijeđenje rada udruga poslodavaca i visokoškolskih ustanova koje potiču aktivnosti za podizanje konkurentnosti malog gospodarstva. U odluci se navodi i kako korisnici poticaja moraju namijenski utrošiti sva sredstva. “Ukoliko se utvrdi da je korisnik odobrena sredstva nenamijenski utrošio ili odustao od programa/projekta dužan je odobrena sredstva vratiti u proračun ZH županije u roku od 15 dana od dana primitka pisanog zahtijeva za povrat, te iduće tri godine gubi pravo na poticaj Ministarstva gospodarstva ZH županije”, stoji u Odluci Vlade ZH županije. Također korisnik koji ostvari pravo na bilo koju od mjera iz Programa ne smije najmanje dvije godine prenijeti gospodarsko društvo/ obrt na drugu osobu.