Home Gospodarstvo OBILJEŽENO 25 GODINA JP EP HZ HB Radimo na otvaranju novih pogona...

OBILJEŽENO 25 GODINA JP EP HZ HB Radimo na otvaranju novih pogona za proizvodnju el. energije

SHARE

Dvije hidroelektrane

“Na ovakvim svečanostima uvijek se sjećamo povijesti stvaranja ovoga poduzeća i svih onih koji su stvarali, radili i djelovali. Svima njima veliko hvala, a posebno radnicima i braniteljima koji su svoj život u ratu dali za nastanak ovoga poduzeća”, poručio je Gilja. Javno poduzeće EP HZ HB d.d. Mostar u svojem vlasništvu ima sedam hidroelektrana ukupno instalirane snage 852 MW, te smo jedino elektroprivredno poduzeće u BiH koje je u poslijeratnom razdoblju izgradilo dvije hidroelektrane, i to HE Peć Mlini i HE Mostarsko blato ukupne snage 90MW. Vođenje i nadzor nad radom hidroelektrana obavlja se iz suvremeno opremljenog Dispečerskog centra CUP Mostar. Prosječna godišnja proizvodnja postojećih hidroelektrana iznosi oko 1600 GWh električne energije, što zadovoljava polovinu naših potreba. Osim proizvodnje električne energije, naše hidroelektrane su sposobne pružati sve vrste pomoćnih usluga elektroenergetskom sustavu BiH i sustavima u okruženju. Poduzeće također raspolaže s oko 12.500 kilometara distributivne zračne i podzemne mreže, naponske razine 35kV, 10kV i 0,4kV. JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar s 31. prosincem 2016. opskrbljivala je 193.215 aktivnih kupaca električne energije. “Istaknuo bih da smo ovu godinu maksimalno radili na ostvarenju našega strateškog cilja, a to je izgradnja VE Mesihovina, prve vjetroelektrane u BiH. Vjetroelektrana Mesihovina nalazi se u središnjem dijelu općine Tomislavgrad. Imati će 22 vjetroagregata ukupno instalirane snage 50,6 MW i godišnje proizvodnje oko 165 GWh. Završena je izgradnja pristupnih cesta i platformi za kranove VE Mesihovina. Završena je izgradnja kanala za polaganje interne kabelske mreže i završeno je polaganje kabela između vjetroagregata. Završena je kompletna montaža svih vjetroagregata VE Mesihovina. U tijeku je izgradnja trafostanice 20/110 kV Gornji Brišnik s priključkom na DV 110 kV Tomislavgrad-Posušje. Završetak radova i puštanje u pogon VE Mesihovina očekuje se u proljeće 2018. Ukupna investicijska vrijednost projekta VE Mesihovina iznosi oko 81 mil. eura”, kazao je Gilja. Pored izgradnje VE Mesihovina, u općini Tomislavgrad JP EP HZ HB intenzivno se radi na pripremi izgradnje CHE Vrilo snage 66MW i investicijske vrijednosti oko 90 mil. eura. Ovaj projekt planiraju pustiti u pogon do kraja 2023.

Konstantna ulaganja

“Sukladno važećim odlukama i planovima poslovanja, EP HZ HB obavlja pripreme za izgradnju novih energetskih postrojenja iz obnovljivih izvora energije, prvenstveno hidroelektrana i vjetrolektrana, kao i aktivnosti pripreme za izgradnju malih hidroelektrana i solarnih elektrana. Pored investicija u nove energetske objekte, konstantno ulažemo u revitalizaciju i modernizaciju proizvodnih kapaciteta, izgradnju i rekonstrukciju distribucijske mreže i objekata te projekte sustavnoga unaprjeđenja i modernizacije poslovanja u cilju sigurne i stabilne opskrbe električnom energijom svih naših kupaca. Od većih zahvata na hidroelektranama istaknuo bih upravo završenu revitalizaciju HE Rama, remont agregata br. 2 u HE Mostar, agregata 1 u HE Jajce 2 i sanaciju agregata br. 1 HE Peć Mlini”, zaključio je Gilja.•