Home Društvo Općina pomaže: Za treće dijete 1500, a za četvrto 3000 KM

Općina pomaže: Za treće dijete 1500, a za četvrto 3000 KM

SHARE

Općinsko vijeće Kupres usvojilo je Odluku o financijskoj potpori za obitelji s više djece, prema kojoj će za svako treće dijete u obitelji biti dodijeljeno 1500 maraka, za svako četvrto rođeno dijete 3000 maraka, za svako peto dijete 5000 maraka, dok će za svako šesto i sljedeće dijete u obitelji biti dodijeljeno 8000 maraka.

”Pravo na financijsku potporu ostvaruju roditelji koji imaju državljanstvo BiH, neprekidno prebivalište na području Općine Kupres u trajanju od najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva te da je dijete rođeno u 2017. godini”, kazao je općinski načelnik Milan Raštegorac.

Postupak za ostvarivanje prava na potporu provodi Služba za društvene djelatnosti, opću upravu imovinsko-pravne poslove, pitanja branitelja i civilnu zaštitu Općine Kupres. Zahtjevi se mogu podnijeti najkasnije do 31. siječnja 2018. godine za djecu koja su rođena u 2017. godini.