Home Društvo FOTO: Održana edukacija djece u dječjim vrtićima u Ljubuškom

FOTO: Održana edukacija djece u dječjim vrtićima u Ljubuškom

SHARE

U dječjim vrtićima ‘Ljubuški’, ‘Leptirić’, ‘Petar Pan’, ‘Jelenko’ i ‘Dječji svijet Ljubuški’, u organizaciji Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke održana je edukacija djece na temu: ‘Ponašanje u slučaju izbijanja požara i pojave prirodnih i drugih nesreća, te upoznavanje s brojevima telefona koji se koriste u hitnim situacijama’.

Pomoćnici grado/načelnika za civilnu zaštitu i pomoćnik ravnatelja Uprave civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke Mladen Bošnjak upoznali su djecu o njihovu ponašanju u slučaju prirodnih i drugih nesreća (požar, poplava, potres i sl.) te ulogom službi zaštite i spašavanja ljudi i imovine, kao i brojevima telefona koji se koriste u hitnim situacijama.

Pripadnici Vatrogasne postrojbe ‘Ljubuški’, policije i GSS-a Ljubuški i Široki Brijeg pokazali su tehničku opremu, uređaje i vozila koje koriste u izvršavanju zadaća iz svoga djelokruga rada, te su s djecom izveli praktičnu vježbu evakuacije iz dječjih vrtića u slučaju požara i potresa.

Djeci su podijeljene bojanke s motivima hitnih službi, a Uprava civilne zaštite Županije Zapadnohercegovačke će nagraditi najbolje crteže koje su djeca izradila na temu edukacije o ponašanju u slučaju požara i drugih prirodnih nesreća.