Home Društvo Još 3/4 gaće i to je to: Policajcima u uniformi dozvoljeno da...

Još 3/4 gaće i to je to: Policajcima u uniformi dozvoljeno da puštaju bradu

SHARE

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odlučujući u predmetu broj U 8/17 usvojio je zahtjev Safeta Softića, zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine je utvrdio da član 1. stav 1. točka 7. izmjena Pravilnika o nošenju uniforme od 30. siječnja 2017. godine, koji je donio direktor Granične policije Bosne i Hercegovine, u dijelu koji glasi: ”Policijski službenici kada su u uniformi brada im mora biti obrijana” nije u skladu sa članom II/3.f) i g) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 8. i 9. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, piše Anadolija.

Ustavni sud je u skladu sa članom 61. stav (2) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ukinuo član 1. stav 1. točka 7. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o nošenju uniforme broj 17-07-02-1161-7/06 od 30. siječnja 2017. godine, koji je donio direktor Granične policije Bosne i Hercegovine, u dijelu koji glasi: ”Policijski službenici kada su u uniformi brada im mora biti obrijana” jer je zaključio da su apsolutnom zabranom nošenja brade policijskim službenicima Granične policije BiH dok su u uniformi prekršeni pravo na privatni život i pravo na slobodu vjere zagarantirani članom II/3.f) i g) Ustava Bosne i Hercegovine i čl. 8. i 9. Europske konvencije budući da sporna mjera ne slijedi opće ciljeve propisane stavom 2. čl. 8. i 9. Europske konvencije. Ukinuti član 1. stav 1. točka 7.

Pravilnika prestaje da važi narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u ”Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”.