Home Društvo Mostar dobiva novu diskoteku u Kosači

Mostar dobiva novu diskoteku u Kosači

SHARE

Zadnjih par mjeseci intenzivno se radi na nadogradnji jednog od središta kulturnih zbivanja u Mostaru HD herceg Stjepana Kosače. Naime, riječ je o projektu izgradnje nove diskoteke čiji je investitor Kosača. Iako nam nije poznato koliko je kulturnih domova u svijetu krenulo u ugostiteljski biznis, kontaktirali smo navedenog investitora u želji za više informacija.

Ravnatelj HKD herceg Stjepan Kosača, Danijel Vidović objasnio nam je kako je po dolasku na tu funkciju odlučio učiniti nešto sa zapuštenim poslovnim prostorima u kojima su se nekad nalazili restoran Amsterdam, diskoteka Palladium, Heineken Inn i drugi.   / Devastirani prostor nekadašnjeg restorana Amsterdam  „Temeljem odluke Upravnog vijeća u svibnju 2014. raspisan je javni poziv za iskazivanje interesa za stavljanje u funkciju ovih poslovnih prostora, a isti je objavljen na našoj web stranici i oglasnoj ploči.

Na taj javni poziv javio se jedan zainteresirani investitor s ponudom koja nam je bila prihvatljiva te smo potpisali ugovor o zakupu i paralelno s tim, budući da je u ponudi bila sadržana namjera rekonstrukcije i dogradnje postojećih poslovnih prostora, krenuli u ishođenje svih potrebnih dozvola“,  kazao je Danijel Vidović, te pojasnio kako je ovo bio jedan dug i spor proces i da su tek nakon tri godine, točnije u ljeto 2017. godine dobili odobrenje za gradnju a nakon odabira izvođača, moglo se krenuti s radovima.

Odakle novac?

Znajući da Kosača u ovoj godini nema novca za ovaj projekt, ravnatelju Vidoviću postavili smo pitanje od kud novac i tko to sve financira. „U najkraćem ja bih rekao da je ovo svojevrsno javno-privatno partnerstvo budući da privatna tvrtka ulaže svoj kapital u objekt koji ima javnu funkciju, ali s obzirom na činjenicu da su ti poslovni prostori vlasništvo grada koji je naš osnivač te da je odobrenje za gradnju naslovljeno na našu ustanovu, Hrvatski dom HS Kosača nominalno je i investitor objekta“ kazao je ravnatelj Vidović.

Privatni partner Kosače  „Sve radove, sukladno ugovoru o zakupu s pripadajućim aneksima, te ugovorom o građenju snosi tvrtka Cube 44 d.o.o. iz Mostara, kao zakupoprimac poslovnog prostora. Uz to, pored plaćanja zakupnine, temeljem ugovora, zakupoprimac je dužan izvršiti i određene infrastrukturne radove u samom objektu Kosače.

Na taj način isfinancirat ćemo izgradnju dizala za unos scenske opreme, rekonstruirati dio mokrih čvorova unutar zgrade, izraditi fasadu na novom dijelu objekta i promijeniti dio dotrajalih otvora na zgradi“, dodao je Vidović. O  Cube 44 d.o.o. na internetu smo mogli pronaći jako malo informacija, te dostupne informacije sa registra poslovnih subjekata kažu da se radi o tvrtci koju je osnovao Slavko Čule s kapitalom od 10 000 KM, dok funkciju direktora vrši Martina Iličić. Rekonstrukcija i gradnja vrši se po projektu biroa „Ars Studio R“ d.o.o. Mostar, a kvadratura dograđenog dijela objekta iznosi oko 400 m2 na lokaciji nekadašnjeg ograđenog dvorišta i terase bivšeg disko-kluba i restorana.