Home Društvo Uputstvo za postupanje pri olujnim ili orkanskim vjetrovima

Uputstvo za postupanje pri olujnim ili orkanskim vjetrovima

SHARE

Goran Pivašević, diplomirani inženjer arhitekture i (nezavisni) član Savjeta Mjesne zajednice Centar 2 na svojoj FB stranici postavio je UPUTSTVO ZA POSTUPANjE (OLUJNI ILI ORKANSKI VJETROVI)

Postupak u slučaju jakog vjetra:

Ako ste na otvorenom:
-Kao pješak, krećite se u pognutom stavu, pridržavajući se za čvrste predmete,
-Vodite računa o mogućnosti pada crijepa s krova, grana s drveća i slično,
-Ne sklanjajte se ispod drveća zbog opasnosti od udara groma, loma grana ili rušenja stabla,
-svoje vozilo sklonite u čvrst objekt, a ako to nije moguće parkirajte ga na otvorenom prostoru (ne uz kuće ili drveće),
-Ukoliko vozite, poštujte upozorenja i zabrane nadležnih službi, a ako vas je vjetar, sa ili bez padavina zahvatio na otvorenoj cesti, zaustavite vozilo van saobraćajnice, po mogućnosti u prirodnoj zavjetrini,

-Apelujem na vas da ako:

*Ukoliko primjetite opasnosti koje mogu povećati rizik po vaše zdravlje i sigurnost i zdravlje vaših komšija, posebno iz ugroženih kategorija (stari i iznemogli, djeca, bolesni i sl.) da se organizujete i svojim snagama, neugrožavajući svoje zdravlje i sigurnost, otklonite ili ublažite određenu opasnost i omogućite pristup hitnim službama za što brži dolazak na mjesto nesreće. Samo takvim organizovanjem možemo ublažiti, spriječiti i spasiti ljudski život.

Ako postoji određena opasnost ODMAH obavjestite nadležne gradske službe zaštite i spašavanja na brojeve telefona:

121-Operativni centar civilne zaštite
122-Policija
123-Vatrogasci
124-Hitna pomoć