Home Gospodarstvo Trgovci ne mogu više naplaćivati provizije na plaćanja karticama

Trgovci ne mogu više naplaćivati provizije na plaćanja karticama

SHARE

Nova godina donosi niz novosti evropskim potrošačima. S obzirom da je ostvarivanje prava potrošača često ovisno o tome koliko je ljudi sa njima upoznato, evropska potrošačka organizacija BEUC je povodom praznika istaknula četiri svežnja novosti koje donosi izmijenjeno evropsko zakonodavstvo.

Novosti su paketna putovanja, odnosno turistički paketi koji uključuju više usluga, kao što su smeštaj i prijevoz. Od sada će pružaioci usluga morati da dozvole potrošaču da prenese paketno putovanje drugom putniku. Nova evropska direktiva takođe zahtijeva od njih da jasno objave detalje aranžmana. U slučaju vanrednih okolnosti, potrošač će moći da otkaže putovanje. Kako ističe BEUC, ove novine su dobrodošle, ali ključno će biti kako će ih države članice primijeniti.

Važna novina je zabrana zaračunavanja provizija na plaćanja karticama. Nakon 13. januara ovo više neće biti dozvoljeno, bilo da se radi o kupovini avio karte ili sendviča. Izuzeci će biti American Express i PayPal. Ako je kartica zloupotrebljena prije nego što ste uspjeli prijaviti krađu ili gubitak, po novom ćete pokriti samo prvih 50 nezakonito upotrijebljenih eura, a ne 150 eura kako je bilo do sada.

Evropska potrošačka organizacija očekuje bolju zaštitu malih ulagača. Finansijske korporacije, odnosno banke, osiguravajuća društva i menadžeri imovine će morati kreirati svoje proizvode u skladu sa specifičnim potrebama potrošača i otkriti mogući sukob interesa. Svaki investicijski proizvod će biti popraćen sa dokumentom na tri stranice, na kojem će biti razumljivo objašnjene ključne karakteristike proizvoda, tako da ih potrošači bolje razumiju te da ih mogu međusobno lako porediti.

Važne novosti čekaju kupce tokom godine – od aprila pa nadalje, na primjer, moći ćete koristiti video na zahtjev, muziku i video igre dok putujete po EU-u.