Home Društvo Pozitivne vijesti na demografskom planu u Ljubuškom

Pozitivne vijesti na demografskom planu u Ljubuškom

SHARE

Prema podacima nakon blagoslova obitelji u župi Sv. Ante Padovanskog Humac posljednjih godina se konstantno bilježio negativan prirodni prirast, a ove godine bilježimo pozitivan prirodni priraštaj što znači da je godišnji broj umrlih osoba manji od broja živorođene djece. U protekloj godini kršteno je 26 djece više nego što je umrlo, ali ako se od tog broja oduzmu krštenja djece koja nisu s područja župe, znači da je samo 11-ero više krštenih nego umrlih u župi. Raduje činjenica da je stopa nataliteta veća od stope mortaliteta u župi Humac i nadamo se pozitivnom prirodnom priraštaju i u drugim župama.

Statistička istraživanja pokazuju da je veća stopa mortaliteta od nataliteta uvijek pouzdan znak duboke krize u društvu, a istog su mišljenja i sociolozi pa nam ovaj pozitivan podatak iz župe Humac daje nadu da je došao kraj višedesetljetnih trendova smanjenja nataliteta, starenja stanovništva te emigracije prvenstveno reproduktivno sposobnog stanovništva.

U općini Ljubuški za 2017. godinu u matičnu knjigu rođenih upisano je 317 djece, odnosno osam beba više nego godinu prije. Povećanje broja novorođene djece znak je da je godina iza nas bila sigurno uspješnija i stabilnija nego prethodne. Nadamo se da će ih u narednim godinama biti i više, jer dosta je činjenica koji utječu na povećan broj rođene djece i popravljanje negativnih demografskih statistika u našoj županiji. Naime, Vlada Županije Zapadnohercegovačke poseban naglasak stavlja na socijalne kategorije stanovništva te, uz to, provodi i jaču pronatalitetnu politiku. Tako je u prošloj godini potpisivanjem novog kolektivnog ugovora rodiljama za vrijeme rodiljskog dopusta osiguran 100-postotni iznos plaće, s tim da majke koje imaju troje i više djece mogu u razdoblju dok najmlađe dijete napuni dvije godine da rade pola norme, a primati punu plaću. Također, prema riječima dopredsjednika Vlade i ministra financija Tonija Kraljevića proračun ŽZH za 2018. godinu predviđa svakoj nezaposlenoj rodilji u 2018. godini po 2000 KM kroz rodiljske naknade i jednokratnu pomoć za opremanje djeteta.

Kažimo i to, da je u protekloj 2017. godini u župi Humac bilo je 143 prvopričesnika i 181 krizmanik, a 102 bračna para su sklopila sakrament ženidbe. Od tog broja u župi ostaje živjeti 34 bračna para, a stare i nemoćne čeljadi u župi je 522-oje, koju svećenici pohode pred Božić, Uskrs i Svetog Antu.

 

Autor: Ana Bubalo| ljportal.com || Foto: Grizzly photography studio