Home Nekategorizirano Javna rasprava o Planu upravljanja okolišem i društvenim pitanjima za dionicu Neum...

Javna rasprava o Planu upravljanja okolišem i društvenim pitanjima za dionicu Neum – Stolac

SHARE

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općina i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje magistralnog puta M17.3 Neum – Stolac, da uzmu sudjelovanje u Javnoj raspravi o Planu upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju, uključujući monitoring nultog stanja za dionicu Neum – Stolac.

Javna rasprava će se održati u Hutovu (općina Neum), u prostorijama Osnovne škole u Hutovu 20.02.2018. godine u 15.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta.

Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku: http://jpcfbih.ba/bs/aktivnosti/modernizacija-magistralnih-cesta/38

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 20.02.2018. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju, uključujući monitoring nultog stanja za dionicu Neum – Stolac
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

Izvor: Općina Stolac