Home Društvo Jesu li opravdane prve opaske na Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju...

Jesu li opravdane prve opaske na Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH!

SHARE

 Zakon još nije ni objavljen u Službenim novinama Federacije BiH, pa se još i ne primjenjuje, a već se javljaju oštre opaske na njegove odredbe.

Priprema se dokumentacija o Zakonu koja će biti dostavljena Međunarodnoj organizaciji rada- MOR.

Sljedeći potez bi bio da se provjeri njegova ustavnost kod Ustavnoga suda Federacije BiH.

U tekstu Zakona stoji da ispravlja greške tzv. međugeneracijskih odnosa, već postojećih umirovljenika i onih koji će steći mirovinu po novom Zakonu, jer se vrši povećanje postojećih mirovina za 10 i 5%, i to se radi o nekih 80.000 umirovljenika, tj. oko 1/5 svih, a to su generacicije u kasnoj dobi i koji će uskoro prestati biti umirovljenici.

Posebna zamjerka je zajednički iznos prosječne plaće u Federaciji BiH za sve buduće umirovljenike, koji rade i u javnom i onih u realnom sektoru, u iznosu od 837,00 KM, jer su plaće u realnom sektoru znatno manje, pa će tako biti manje i mirovine.

Ovdje se daje primjer za sadašnjih 837,00 KM za 817,00 KM u realnom sektoru i 857,00 KM za javni sektor u iznosu od 857,00 km sa istom prosječnom plaćom od 1.000 KM.

1.000:837 je 1,19×40 je 47,6×14 je mirovina 666,40 KM.
1.000:857 je 1,17×40 je 46,8×14 je mirovina 655,20 KM.
1.000:817 je 1,22×40 je 48,8×14 je mirovina 683,20 KM.

Dakle, u primjeru su date iste prosječne plaće i za realni i za javni sektor pa bi realni sektor ostvario veću mirovinu za 28 KM, međutim treba imati u vidu da su plaće u javnom sektoru znatno više, pa ako bi se uzela plaća od 1.100 KM , mirovina bi bila:

1.100:857 je 1,29x4o je 51,6×14 je mirovina 722 KM.

U samom obrazloženju Zakona dati su neki primjeri u odnosu na Zakon koji važi i na Zakon koji je tek usvojen:

Učiteljica sa 40 god. staža i osobni faktor 1,2 je 672 KM nova, 635 KM po starom

Realni sektor 40 god. staža i faktor 0,80 je 448 KM nova i 423 KM po starom

Državni službenici 40 god. staža i faktor 1,5 je 840 KM nova i 723 KM po starom.

Razlika su u većim novim mirovinama za 32 KM, 25 KM i 47 KM.