Home Društvo Hercegovačka Mikena bit će predložena za listu UNESCO-a

Hercegovačka Mikena bit će predložena za listu UNESCO-a

SHARE

Megalitskim i kiklopskim zidinama, tornjevima i utvrdama, jedan od najstarijih antičkih gradova u Europi, ilirski grad Daorson, smješten u Ošanjićima kod Stoca, izaziva divljenje svakog putnika namjernika.

Riječ je o jednom od rijetkih tadašnjih gradova na istočnoj obali Jadrana, koji je bio sjedište ilirskog plemena Daorsi, koje je u dolini rijeke Neretve živjelo od 300. do 50. godine prije nove ere.

Činile su ga tri cjeline, od kojih je središnja bila tvrđava, akropola opasana zidinama od golemih kamenih blokova. U njoj su bili smješteni svi važniji upravni, javni i vjerski objekti.

Obrambeni zid, koji se pruža od jugozapada prema sjeveroistoku, bio je dug 65, a visok do 7,5 metara. Ovaj arheološki lokalitet, svojevrsna hercegovačka Mikena, koji je ne samo od državnog nego i svjetskog značaja, proglašen je 2003. godine nacionalnim spomenikom BiH.

Arheolog Ante Vujnović, direktor JU Radimlja Stolac, kaže da je ovaj lokalitet do danas sačuvan u izvornom obliku te da predstavlja izuzetno atraktivan arheološki lokalitet koji je tek dijelom istražen.

– Značajna su arheološka istraživanja rađena prije posljednjeg rata, kao i nalazi koji su pronađeni na prostoru ovog starog grada. Istraživanja su rađena u više kampanja i sve što danas možemo gore fizički vidjeti, iskopano je tada. Između ostalog, pronađeni su: daorski novac, kalupi za izradu figura iz tog helenističkog razdoblja, nekoliko kaciga i kopalja. Svi ti nalazi spremljeni su u depoe Zemaljskog muzeja u Sarajevu, govori Vujnović.

Ovaj lokalitet značajan je ne samo s arheološkog nego i s turističkog aspekta, jer brojni turisti koji dolaze u Stolac obvezno posjećuju Daorson. Posjetila ga je i princeza Saudijske Arabije, kći kralja Abdulaha bin Abdul Aziza. Nije krila oduševljenje onim što je vidjela na zidinama Daorsona, ali i na drugim lokalitetima na stolačkom području. – Iznimno je atraktivan i Općina Stolac i JU Radimlja namjeravaju ga plasirati i za UNESCO-ov popis zaštićene svjetske baštine – ističe Vujnović, prenosi Večernji.ba