Home Crna kronika Uprava za indirektno oporezivanje BiH oduzela robu u vrijednosti 207.000 KM

Uprava za indirektno oporezivanje BiH oduzela robu u vrijednosti 207.000 KM

SHARE
Provodeći pojačane mjere na poslovima sprečavanja krijumčarenja preko Međunarodnog aerodroma Sarajevo, ovlaštene službene osobe Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja, Regionalni centar Sarajevo, u saradnji sa carinskim službenicima uz pomoć stacionarnog rengen aparata “Smith & Heimann”, izvršili su kontrolu prtljaga turskog državljanina inicijala E.E.

Tom prilikom pronašli su i zapljenili veću količinu lijekova za liječenje narkotičke ovisnosti u ukupnoj vrijednosti 28.000 KM. Pronađena roba je privremeno oduzeta, a osoba je procesuirana u skraćenom postupku pred nadležnim Općinskom sudu u Sarajevu obzirom da je riječ o nerezidentu.

Na osnovu operativnih informacija, ovlaštene službene osobe Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Sarajevo, izvršile su detaljan fizički pregled pošiljke tekstilnih proizvoda prijavljenih za carinjenje na Graničnom prelazu Uvac. Tom prilikom pronađena je veča količina odjevnih predmeta bez dokumentacije o porijeklu u ukupnoj vrijednosti 35.000 KM. Obzirom da su ovom radnjom ostvarena obilježja krivičnog djela krijumčarenja, obavješten je dežurni tužilac Tužilaštva BiH koji je predložio dalje postupanje.

Postupajući po operativnim saznanjima, ovlaštene službene osobe Grupe za sprečavanje krijumčarenja RC Sarajevo, izvršile su presretanje i pregled vozila koje se kretalo na putnoj komunikaciji Zenica – Sarajevo, a za koje je postojala informacija da rastura robu koja je prokrijumčarena u BiH. Tom prilikom pronađena je i privremeno oduzeta veća količina namaza Nutella bez dokumentacije o porijeklu u ukupnoj vrijednosti od otprilike 4.000 KM. Protiv počinioca prekršaja bit će podnesena prijava pred nadležnim sudom.

Pored gore navedenih aktivnosti, u toku mjeseca januara, ovlaštene službene osobe Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Sarajevo izvršile su 14 privremenih oduzimanja robe stranog porijekla odnosno robe koja nije prošla zakonsku proceduru carinjenja, a riječ je mobilnom aparatima, satovima, nakitu, putničkim motornim vozilima, odjevnim predmetima, duhanskim prerađevinama itd. u ukupnoj vrijednosti od cca 140.000 KM. Pored toga, u nekoliko navrata, po nalozima tužilaštava i sudova, službenici Grupe za sprečavanje krijumčarenja i prekršaja RC Sarajevo asistirali su policijskim službenicima u vršenju pretresa vozila uz upotrebu specijalističke opreme za pregled donirane od strane EXBS programa Vlade SAD, što predstavlja dobru praksu međuagencijske suradnje.

Protiv počinioca opisanih nezakonitosti, shodno odredbama Zakona o carinskim prekršajima BiH, pred nadležnim sudom, bit će podneseni zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka i jedne krivične prijave.