Home Društvo Vlada ŽZH donijela Odluku kojom poboljšava financijsku situaciju žena – majki koje...

Vlada ŽZH donijela Odluku kojom poboljšava financijsku situaciju žena – majki koje nisu u radnom odnosu

SHARE

U Županiji Zapadnohercegovačkoj od 1. siječnja 2018. godine primjenjuje se Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom.

Vlada Županije Zapadnohercegovačke, na svojoj 93. sjednici održanoj 6. veljače 2018. godine u Širokom Brijegu, donijela je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom.

Naime, u Proračunu za 2018. godinu uvećana je pozicija Tekući prijenosi za porodiljne naknade kako bi se omogućila provedba ove Odluke u odnosu na potpore za nezaposlene rodilje, a na poziciji Tekući prijenosi za socijalnu zaštitu osigurano je dovoljno sredstava za povećanje stalne novčane potpore.

Ovom Odlukom ženi – majci koja nije u radnom odnosu pripada novčana potpora u mjesečnom iznosu od 250 KM, umjesto dosadašnjih 100 KM, u trajanju od 6 mjeseci za djecu rođenu nakon 1. siječnja 2018. godine.

Mijenja se i osnovica za izračun stalne socijalne potpore koja sada iznosi 100 KM, umjesto dosadašnjih 80 KM.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu za žene – majke koje nisu u radnom odnosu iznosi 60 dana od dana poroda, a sve ostale informacije o pravima koja im pripadaju mogu dobiti u centrima za socijalni rad u gradu i općinama kojima pripadaju.

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice i visine za naknade iz Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine, priopćeno je iz Vlade ŽZH.