Home Društvo Alternativna rodnost maslina može se spriječiti preciznom gnojidbom, znanstvenici pojašnjavaju kako

Alternativna rodnost maslina može se spriječiti preciznom gnojidbom, znanstvenici pojašnjavaju kako

SHARE

Nedavno objavljena studija sugerira kako se naizmjenično dobri i loši prinosi maslina mogu ublažiti i izjednačiti adekvatnim dodavanjem hranjivih sastojaka stablima.

Istraživanje provedeno u suradnji sa stručnjacima sa Sveučilišta Sfax u Tunisu i Sveučilišta Bari u Italiji, otkrilo je kako dobro tempirano i sistematsko dodavanje određenih umjetnih gnojiva može spriječiti fluktuacije prinosa uz minimalan potrošnju sredstava.

Naizmjenični prinosi su uobičajena značajka stabala voćaka i smatraju se homeostatskim mehanizmom. U dobrim godinama stabla daju viši prinos što iscrpljuje zalihe dušika, fosfata i kalija, pa onda u lošijim godinama stabla daju manji prinos kako bi te hranjive sastojke iskoristila na stvaranje klica, te rast listova i izdanaka.

Prema podacima dobivenima provedenim istraživanjem, primjena specifičnih gnojiva u određeno doba godine je financijski efikasniji i ekološki prihvatljiviji način ublažavanja razlika u prinosima nego iznimno intenzivno orezivanje.

Nutrijente bi trebalo dodavati stablima maslina kad je to potrebno, uzimajući u obzir jesu li stabla u “višoj” ili “nižoj” godini.

Istraživanjem se pratilo sezonske promjene količine dušika, fosfata i kalija u listovima i deblu stabala maslina u Tunisu tijekom četiri godine. Najniža razina dušika zabilježena je u proljeće godina s višim prinosom i u ljeto godina s nižim prinosom. U godinama višeg prinosa preporučuje se gnojidba maslina dušikom u kasno zimsko doba, ponovno tijekom proljeća i još jednom nakon berbe. U lošijim godinama  gnojidba dušikom u proljeće i ponovno u jesen pomaže vegetativni rast.

Najniže koncentracije fosfata zabilježene su tijekom ljeta i u boljim i u lošijim godinama, dok je najniža koncentracija kalija izmjerena tijekom zime u oba ciklusa prinosa.

Istraživanje je provedeno u Tunisu koji ima vrući i suhu klimu veći dio godine, ali su rezultati primjenjivi bilo gdje, no, moraju biti prilagođeni lokacijama u skladu s njihovim specifičnostima.

Naravno, gnojidba maslina će se nastaviti istraživati, ali će se slična istraživanja provesti na vinovoj lozi i nasadima nara.