Home Društvo Geolog tvrdi: Neum ima piramidu ”jaču” od visočke

Geolog tvrdi: Neum ima piramidu ”jaču” od visočke

SHARE

Brdo Žrnjevo u neumskom zaleđu uvelike svojim oblikom podsjeća na piramidu koja je, prema riječima geologa Gorana Glamuzine ”jača negoli tzv. piramida sunca kod Visokog”.

Glamuzina tvrdi da brdo Žrnjevo koje gledavši sa sjeverozapadne strane ima zaista nevjerojatan oblik piramide, a ovu prirodnu krasotu uočio je prilikom provođenja geološkog istraživanja.

”Riječ je o prirodnoj geološkoj piramidi formiranoj na ovakav istaknuti način uslijed specifične tektonike u geološkoj prošlosti, a ovo markantno brdo Žrnjevo visoko je 351 m i uzdiže se neposredno iznad Neuma”, kaže geolog Glamuzina.

Inače, kompletan ovaj kraj države je, kako stoji na stranici ove južne bh. općine, zbog složenosti geološke i inženjersko-geološke građe, tektonske razlomljenosti i litološke raznolikosti, vodi se pružila prilika da, više nego igdje drugdje, stvori mnoštvo svoga umjetničkoga, krškog biserja poput škrapa i ponikva, ponora i jama, špilja i pećina, kamenica i lokava, provalija ili obodina i sličnog.

bljesak.info