Home Društvo U vodi koju piju Širokobriježani nema aluminija i ispravna je za piće

U vodi koju piju Širokobriježani nema aluminija i ispravna je za piće

SHARE

Za vrijeme prezentacije Izvješća o radu JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., na sjednici GV Široki Brijeg direktor Ivan Rotim se dotaknuo informacija i analize o kvaliteti i kakvoći vode koji su nedavno iznijeti u medijima i javnosti. Nakon upita vijećnika, jasno je dogovorio: Voda je ispravna za piće! Također, između ostalog iznio je parametre i analize, s posebnim naglaskom na posljednju analizu koja je izvršena 19. ožujka i koja jasno pokazuje kako su vrijednosti aluminija u vodi daleko ispod maximalno dopuštene vrijednosti prema federalnom Pravilniku o kakvoći vode za piće. Dodatna analiza izvršena je u dva ovlaštena laboratorija, i prema dostupnima informacijama, obje analize pokazuju koncentraciju aluminija u vodi za piće u dopuštenim vrijednostima prema Pravilniku. Uskoro ćemo dobiti i pismeni dokaz drugog laboratorija, čime ćemo potvrditi kako je voda  u potpunosti ispravna za piće. U fotogaleriji možete vidjeti sliku analize.

analiza-2.jpg

Jednoglasnom odlukom svih prisutnih vijećnika usvojen je Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Gradu Širokom Brijegu za razdoblje od 2108. do 2023. godine. Program razvoja predstavlja okvirni i temeljni dokument, kojim će se u procesu razvoja i izgradnje sustava zaštite i spašavanja, unaprijediti provedba Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. Sadrži politiku razvoja, strateške pravce i posebne dokumente o sadašnjem stanju sustava zaštite i spašavanja.

Uz 24 glasa ZA i jednim suzdržanim, 7. svibnja je proglašen „Danom hrvatskih branitelja Grada Širokog Brijega“. Datum zaustavljanja tenkova u Pologu, 7. svibnja, predložen je u koordinaciji braniteljskih udruga i Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata, nakon čega je gradonačelnik uputio prijedlog Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.

Dopunama Odluke o utemeljenju Srednje strukovne škole Široki Brijeg, odobreno je uvođenje farmaceutskog tehničara kao novog zanimanja u kurikulumu za školsku 2018./2019. godinu. Razlog za uvođenje novog zanimanja vidljiv je u interesu učenika i roditelja, materijalnih i tehničkih uvjeta i potreba tržišta rada.

Usvojene su Odluke o formiranju Gospodarske zone Trn i Industrijske zone Knešpolje. Razlog je formalno pravne prirode, iako su zone već uspostavljene ranije na osnovu detaljnih i urbanističkih planova.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima usvojena je jednoglasno. Cilj ove odluke je pojedine odredbe već usvojene odluke precizirati i dopuniti kako bi upravljanje grobljima bilo pravovaljano i jasno određeno.

Određeno je građevinsko zemljište u državnom vlasništvu na području katastarske općine Lištica, i to parcele k.č. 2902/59 i k.č. 1317/1.

Jednoglasnom odlukom donijeta je Odluka o prodaji neizgrađenih građevinskih zemljišta na području katastarske općine Lištica. Također, usvojena je Odluka o prodaji nekretnine neposrednom pogodbom građevinskog zemljišta označenog kao dio k.č. 1317/1 u svrhu proširenja vlasničke parcele i oblikovanja jedinstvene građevinske parcele.

Većinom glasova usvojeno je Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog nadmetanja za raspolaganje nekretninama Grada Širokog Brijega.

Usvojeno je rješenje o imenovanju Hrvoje Sopte za člana Upravnog vijeća javne ustanove Coming Široki Brijeg, kao i imenovanje Ive Pavkovića za člana Gradskog izbornog povjerenstva Grada Širokog Brijega.

Jednoglasnom odlukom usvojeno je izvješće o radu Gradonačelnika i Službi za upravu za 2017. godinu. Izvješće je obrazložio gradonačelnik Miro Kraljević koji je naglasio da su u njemu nabrojane sve aktivnosti gradonačelnika i službi u prošloj godini.

Izvješće o radu za 2017. godinu podnijeli su direktori JP Vodovod i kanalizacija d.o.o., JKP „Čistoća“ d.o.o. i JP Radio postaja Široki Brijeg d.o.o., te ravnatelj JU „Coming“, te su ista i usvojena. Također, usvojeno je i Izvješće o radu JP Veterinarska stanica d.o.o. za 2017. godinu.