Home Crna kronika Lijanovići i ostali: Jerko sa suda objavljuje sponzorirane članke na svom facebook...

Lijanovići i ostali: Jerko sa suda objavljuje sponzorirane članke na svom facebook page-u

SHARE

Na suđenju za organizirani kriminal, pranje novca i porezne utaje, svjedokinja Državnog tužiteljstva je rekla da je u dva navrata sudjelovala u kontroli tvrtke ”Farmko” kojom su utvrđene PDV obaveze.

Slavica Krešić, inspektorica Uprave za neizravno oporezivanje (UNO), kazala je da su po službenoj dužnosti vršene dvije kontrole u ”Farmku” – od srpnja do prosinca 2010. te od ožujka do srpnja 2011. godine, javlja Birn.

”Zadatak je bio utvrditi točnost iskazane obaveze u PDV prijavama. Prilikom druge kontrole smo utvrdili razliku od 192.000 maraka, a to je iznos manje obračunate obaveze koji je obveznik prijavio. Kontrolirala se knjigovodstvena i ostala dokumentacija”, ispričala je svjedokinja.

Potom je rekla da je prilikom prve kontrole za polovinu 2010. u ”Farmku” utvrđena obaveza od blizu 620.000 maraka i spomenula da se o naplati brinu druge organizacijske jedinice UNO-a.

”Zapisnik je konstatacija koja se sačinjava o kontroli, a sačini se i rješenje po kojem utvrđena obaveza treba da se plati do određenog roka. Ako je kontrola bila u jednom mjesecu, do polovice sljedeće mjeseca obaveza se treba platiti po rješenju”, pojasnila je svjedokinja.

Obrani je svjedokinja kazala da joj nije poznato da je tvrtka ”Farmko” zbog ovih obaveza prekršajno sankcionirana i da je Jozo Slišković, kao odgovorna osoba u pravnom licu, u dva navrata kažnjen po 20.000 maraka na osnovu oba sačinjena zapisnika.

Rekla je i da su za kontrolu ”Farmka” bila izdana četiri naloga, ali da za dva nisu bili ispunjeni uvjeti pa su povučeni, o čemu je sačinjena službena zabilješka, ali i da tom prilikom nije urađena inventura.

”Obveznik je u vrijeme kontrole već prestao da obavlja djelatnost, zbog čega to nije moglo biti urađeno”, dodala je svjedokinja.

Optužnica tereti Jerka, Slavu i Jozu Ivankovića Lijanovića te Miroslava Čolaka za pranje novca, a Milorada Bahilja, Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu i Mirka Galića za neplaćanje poreza. Svima je na teret stavljen i organizovani kriminal, a pored njih za neplaćanje poreza se terete tvrtke ”Lijanovići”, ”Mi-MO”, ”Farmer”, ”Farmko” i ”Optimum”.

Tužiteljica Diana Kajmaković je nakon saslušanja svjedokinje uložila zapisnike i rješenja o kontroli, a Odbrana je prigovorila da ti dokazi nisu priloženi uz optužnicu, kao i da tvrtka ”Farmko” nikada nije primila ta rješenja.

Među dodatnim dokazima Tužiteljstvo je uložilo nekoliko dopisa koji su privremeno oduzeti od Bahilja, kao i pečat tvrtke ”Lijanovići”, te dokumentaciju i bankovne dopise za Čolaka koji se odnose na kupovinu dionica tvrtke ”Velmos”. O ovim dokazima Obrana će se očitovati naknadno.