Home Društvo Intervju s Marijom Kordić: Vijeće mladih općine Ljubuški dobilo prostorije na korištenje

Intervju s Marijom Kordić: Vijeće mladih općine Ljubuški dobilo prostorije na korištenje

SHARE

Marija Kordić, predsjednica Vijeća mladih općine Ljubuški, krovnog tijela mladih na području Ljubuškog, dala je intervju za brzojav.info.

Intervju je dala povodom dobivanja prostorija koje će koristiti “sa svrhom što produktivnijeg rada i što veće povezanosti sa mladima, a koja vrata će uvijek biti otvorena kako za one koji se žele upoznati sa radom vijeća, tako i za mlade sa novim idejama i prijedlozima.”

Za početak ovog intervjua, možete li nam reći kako i kada ste nastali i što je to vijeće mladih?

VMOLJ formiralo se prošle godine, a s radom je krenulo u 9 mjesecu. Isto čine 3 Udruge: Odbojkaški klub “Libero”, Udruga mladih Agape i biciklistički klub Ljubuški, sa ciljem zastupanja i predstavljanja mladih, te zaštite njihovih prava unutar naše zajednice.

Surađujete li sa općinom Ljubuški u promicanju prava mladih?

Prilikom formiranja Vijeća imali smo podršku Općine Ljubuški, a prvenstveno iz razloga što smo bili jedina općina unutar ŽZH koja nije imala formirano vijeće, a koje ima za svrhu, kao krovna organizacija, provoditi politiku mladih i podizati život istih na jednu višu razinu kroz edukacijske sisteme i uključivanje mladih u rad lokalne zajednice.

Kako ste dobili prostoriju na korištenje?

U skladu sa Zakonom o mladima F BIH, koji je trenutno obvezujući na nasem području, na temelju zahtjeva VMOLJ i na temelju dogovora postignutom na sastanku sa Načelnikom općine, ustupljene su nam prostorije na korištenje sa svrhom što produktivnijeg rada i što veće povezanosti sa mladima, a koja vrata će uvijek biti otvorena kako za one koji se žele upoznati sa radom vijeća, tako i za mlade sa novim idejama i prijedlozima.

Koliko ste projekata/aktivnosti do sada uradili?

S obzirom na činjenicu da ne djelujemo dugo, krenuli smo sa edukacijskim projektima, kao što su bili “Podrška pri zapošljavanju”, “Edukacija apliciranja na projekte”. Planiramo održati i radionicu pod nazivom “Europski parlament” isključivo namijenjenu srednjoškolcima, a Vijeće je do sad apliciralo već na neke projekte, čija realizacija je predviđena na području cijelog Ljubuškog i za cilj ima između ostalog povezivanje mladih kroz volontersko djelovanje i uključivanje u donošenje odluka od krucijalne važnosti za lokalnu zajednicu.

Koje projekte planirate raditi u budućnosti?

Kao što sam već istaknula, VMOLJ je neprofitna i nevladina organizacija otvorena za suradnju sa svim mladima, te ponovno pozivamo mlade da nam se pridruže u radu i djelovanju i svaka njihova ideja je dobrodošla, rekla je Kordić za  Brzojav.info, a prenosi Radio Ljubuški