Home Gospodarstvo Vlada FBiH: 5 milijuna KM za rehabilitaciju ceste Tromeđa – Zvirovići

Vlada FBiH: 5 milijuna KM za rehabilitaciju ceste Tromeđa – Zvirovići

SHARE

Federalna Vlada odobrila je realizaciju projekta „Rehabilitacija regionalne ceste R425a, dionica Tromeđa – Trebižat“, a za implementatora odredila JP Autoceste Federacije BiH d.o.o.Mostar.

Sredstva za realizaciju ovog projekta od 5.000.000,00 KM bit će osigurana iz Proračuna Federacije BiH za 2018. godinu i vlastitih prihoda Autocesta FBiH namijenjenih za financiranje autocesta i brzih cesta.

Ovo javno poduzeće je zaduženo da namjenski investira odobrena sredstva i kvartalno izvještava o realizaciji projekta.

Kako je stanje regionalne ceste R-425a na dionici Tromeđa – Zvirovići i prije otvaranja autoceste na Koridoru Vc bilo relativno loše, dodatnim opterećenjem od generiranog prometa, posebno prema Međugorju, dovedena je gotovo do stanja neupotrebljivosti, pa je potrebno žurno izvršiti rehabilitaciju ove dionice u duljini od 6,4 kilometara.