Home Društvo Priopćenje HT ERONET-a: Nikome nismo davali svoje baze podataka, niti odašiljali poruke...

Priopćenje HT ERONET-a: Nikome nismo davali svoje baze podataka, niti odašiljali poruke političkog sadržaja

SHARE

U vezi SMS poruka koje su posljednjih dana stizale
korisnicima HT ERONET-a, a u cilju pojašnjenja i zaštite
istih, te, ujedno, odgovora na pritužbe naših korisnika koje
su nam stizale ili izravno ili putem medija, želimo istaknuti
kako HT ERONET nema nikakve veze sa sadržajem tih
poruka niti s davanjem naše baze pretplatnika trećoj
strani.

Naime, poruke su stizale korisnicima čiji su podaci javno
dostupni u imeniku HT ERONET-a na web stranici, što
znači da je iste svatko mogao iskoristiti u svoje
promidžbene ili druge svrhe.

Prema pravilima regulatora, točnije – sukladno Pravilu
73/2014 o obavljanju djelatnosti pružatelja javnih
mobilnih telefonskih usluga RAK-a, prema Članku 7,
obveze pružatelja usluga su sljedeće:
10) Pružatelj usluge dužan je uspostaviti i stalno održavati
ažurnim elektronski imenik koji će sadržavati podatke o
onim aktivnim korisnicima koji su dali suglasnost za prikaz
njihovih osobnih informacija; (11) Pružatelj usluge učinit
će elektronski imenik javno raspoloživim na web-u i
odgovarajućom aplikacijom omogućiti svakoj
zainteresiranoj osobi da, na principu pojedinačnog upita u
bazu i bez posebne naknade, sazna telefonski broj korisnika…; (14)Pružatelj usluge će, na zahtjev Agencije ili
druge nadležne institucije za provođenje zakona,
omogućiti uvid u bazu svih aktivnih korisnika, kao i sve
podatke o ranijim korisnicima telefonskih brojeva.

Također želimo istaknuti svatko na komercijalnoj osnovi
može kupiti broj te s njega odašiljati poruke, a zakonski
podliježe sankcioniranju samo ukoliko su te poruke
uvredljiva ili neprimjerena sadržaja.