Home Društvo Roditelji koji ne upišu dijete u vrtić godinu prije škole bit će...

Roditelji koji ne upišu dijete u vrtić godinu prije škole bit će kažnjeni s 500 maraka

SHARE
Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u Sarajevskoj županiji predviđa kaznu u visini od 500 KM za roditelje ako ne upišu svoje dijete u predškolsku ustanovu godinu dana prije polaska u osnovnu školu. Obvezno je pohađanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u trajanju od 150 sati.

Ako je dijete bilo odsutno više od 25 posto sati obaveznog programa, osim u slučaju bolesti, predškolska ustanova mu neće izdati potvrdu o pohađanju programa predškolskog odgoja i obrazovanja. Obvezni program realizira se jednom tjedno u trajanju od po dva sata. Prilikom upisa djeteta u predškolsku ustanovu roditelj mora donijeti liječničku potvrdu u kojoj se navodi da je dijete zdravo. U protivnom, predškolska ustanova koja upiše dijete bez liječničke potvrde može biti kažnjena novčanom kaznom od 2000 do 5000 KM.

Ista novčana kazna predviđena je ako broj djece u odgojnim skupinama nije u skladu s pedagoškim standardima i normativima, ako ustanova ne omogući zatečenoj djeci nastavak započetog predškolskog odgoja i obrazovanja, ne ostvaruje obvezni, cjeloviti razvojni i kompenzacijski program, realizira programe odgojno-obrazovnog rada koje nije donijelo nadležno tijelo te ako profil i stupanj stručne spreme i broj djelatnika nisu u skladu s pedagoškim standardima i normativima.

Ravnatelj ustanove bit će kažnjen novčanom kaznom od 1000 do 3000 KM, odnosno od 2000 do 5000 KM, za navedene stavke. Također, predškolska ustanova dužna je organizirati liječnički pregled djelatnika (jednom godišnje), vršiti ocjenjivanje djelatnika, voditi propisanu dokumentaciju i evidenciju te redovito dostavljati godišnji program rada, kao i izvješće o radu ustanove.

Ako ne ispoštuje ove odredbe, kažnjavaju se ustanova i ravnatelj novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 3000 maraka. Cijenu boravka djeteta u predškolskoj ustanovi utvrđuje osnivač, a za svako sljedeće dijete iz iste obitelji cijena boravka se umanjuje najmanje za 20 posto od utvrđene cijene za prvo dijete.

U uvodu je naglašeno kako ovaj nacrt zakona počiva na dokumentima EU-a i UN-a te osigurava pretpostavke za daljnji razvoj i unapređenje predškolskog odgoja i obrazovanja u SŽ-u u oblastima rane detekcije i intervencije, inkluzije i eliminiranja diskriminacije.