Home Politika Vlada HNŽ: Slanjem migranata u Mostar pokušava se destabilizirati HNŽ

Vlada HNŽ: Slanjem migranata u Mostar pokušava se destabilizirati HNŽ

SHARE

Iz Ureda  premijera Vlade Hercegovačko-neretvanske županije oglasili su se danas u vezi s pokušajem dovođenja većeg broja osoba u Izbjeglički kamp Salakovac.

„Vlada Hercegovačko-neretvanske županije, niti Grad Mostar, nisu uopće kontaktirani niti konzultirani o mogućem dolasku većeg broja osoba u Izbjeglički kamp u Salakovcu. Stoga se postavlja pitanje tko je i na koji način donio odluku o njihovu upućivanju u Hercegovačko-neretvansku županiju.

Držimo kako je donošenje takve odluke, ma tko da ju je donio, eklatantan primjer neuvažavanja ustavne strukture BiH i pokušaj destabilizacije HNŽ, što nećemo dopustiti.

U tom kontekstu, županijski organi sigurnosti, izvršavajući povjerene zadaće, dužni su osigurati sigurnost svih građana Županije i poštivanje javnog reda i mira.

Svjesni teške situacije u kojoj se nalazi većina osoba koje su se iz različitih razloga našle na području BiH, pozivamo odgovorne državne organe da pitanja njihova boravka rješavaju na ustavan i zakonit način.

Suosjećajući s teškom sudbinom ljudi koji su morali napustiti svoje domove, izražavamo spremnost da, poštujući navedenu ustavnu strukturu BiH, sistemski i na najprihvatljiviji način rješavamo njihov status “.