Home Društvo MOSTAR DOBIO SVJETSKI TURISTIČKI HIT: Jedini u svemiru ima minaret sa srednjovjekovnim...

MOSTAR DOBIO SVJETSKI TURISTIČKI HIT: Jedini u svemiru ima minaret sa srednjovjekovnim kršćanskim simbolima na sebi

SHARE

Ono što je izavalo pažnju građana jesu detalji s grba Kotromanovićevih, uklesani na minaret. Dobronamjeran čovjek zaključio bi da je Otomanski agresor na našu domovinu, bio toliki ljubitelj izvorne BH Heraldike, da je na minarete, uklesavao grb velikaških, kršćanskih, vladarskih familija u obliku kršćanskog simbola stiliziranog ljiljana Sv. Ante.

Ako je to tako, onda se Hercegovina može pohvaliti da jedina na svijetu danas ima minaret s kršćanskim simbolom na sebi i da je imala najbolje agresore na svijetu. Otomane.

No mi smo nekako skloniji vjerovati da je obnovitelj džamije htio u prastari minaret udahnuti novovremene simbole BIH. Te da je time povrijedio izvornost i autentičnost džamije.

Na ulazu u Ferhad Pašinu džamiju, primjerice arapskim jezikom upisan je natpis na kojem se veliča mač, sila, i okupator :

“Ovu velebnu bogomolju podiže u ime Allaha dobrotvor Ferhad-beg, pomagač vjernika. Žednim mačem uklesa u marmor svoje junačko ime. Ratnim imetkom podiže dobro taj odabrani muž. Spahija, prispjevši građevini reče joj kronogram: „Ú ime Allaha sagrađeno je ovo mjesto za vjernike!“”

Ako su u isto vrijeme, begovi u Hercegovini, umjesto slave mača, ucrtavali heraldiku Kotromanića, što je opet čudno, pošto su Kotromanići vladali sjevernijim djelovima, možemo kazati da je Hercegovinu pogodilo plemenitije begovstvo od Bosne.