Home Društvo OVO MALO LJUDI U BiH ZNA: Nasljednik preminulog umirovljenika ima pravo na...

OVO MALO LJUDI U BiH ZNA: Nasljednik preminulog umirovljenika ima pravo na nadoknadu pogrebnih troškova

SHARE

Manje je poznato da novi Zakon o MIO-u koji je stupio na snagu 1. ožujka ove godine predviđa nadoknađivanje pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika mirovine, odnosno umirovljenika.

Kako predviđa poseban Pravilnik o naknadi pogrebnih troškova u slučaju smrti korisnika mirovine, naknada se isplaćuje ako je umirovljenik imao prebivalište u Federaciji BiH ili Distriktu Brčko. Naknada se isplaćuje u visini prosječne mirovine isplaćene u Federalnom zavodu u mjesecu prije smrti korisnika mirovine, piše Klix.ba.

Pravo na naknadu ima nasljednik – član uže obitelji koji izmiri troškove pogreba, a može biti bračni supružnik, razvedeni bračni supružnik, dijete…

Pod troškovima pogreba smatraju se najnužniji troškovi potrebni za obavljenje pogreba, lijes, pokrov za lijes, nadgrobni znak i prijevoz na grobno odredište.

Postupak za ostvarivanje prava se pokreće zahtjevom za nakdanu pogrebnih troškova koji se podnosi izravno Federalnom zavodu za MIO.

Više o ovome možete saznati na sljedećem linku.