Home Gospodarstvo TUNEL KVANJ-BUNA Pozvani vlasnici nekretnina u k.o. Gubavica, Hodbina i Rotimlja na...

TUNEL KVANJ-BUNA Pozvani vlasnici nekretnina u k.o. Gubavica, Hodbina i Rotimlja na sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva

SHARE

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar objavilo je Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina nakon što je Odlukom Vlade FBiH o utvrđivanju javnog interesa V broj: 922/2018 od 19. srpnja utvrđen javni interes za izgradnju dionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc („Službene novine FBIH“ br. 59/18 od 27.07.2018. godine).

Kako stoji u oglasu, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Mostar jug – Buna, poddionica Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada sukladno Zakonu o eksproprijaciji FBiH („Sl. novine FBiH“ broj 70/07, 36/10, 25/12 i 34/16).

– Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području općine Čapljina, k.o. Stanojevići; Grada Mostara, k.o. Gubavica i k.o. Hodbina te općine Stolac, k.o. Rotimlja, radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje poddionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc. Svi zainteresirani vlasnici čije nekretnine se nalaze na području općine Čapljina, k.o. Stanojevići, Grada Mostara, k.o. Gubavica i k.o. Hodbina te općine Stolac k.o. Rotimlja, nakon objave ovog oglasa mogu doći u prostorije JP Autoceste FBiH u Ul. Adema Buća 20 u Mostaru radnim danom od 08 do 16 sati.

Ukoliko se vlasnici nekretnina navedenih katastarskih općina u ostavljenom roku ne jave na ovaj oglas, smatrat će se da nisu zainteresirani za ovakvo sporazumno rješavanje stjecanja prava vlasništva na nekretninama, te će se sukladno odredbama Zakona o eksproprijaciji pokrenuti postupak eksproprijacije pred nadležnim tijelom uprave gdje će se navedeno završiti.

Sve potrebne informacije povodom objavljenog oglasa mogu se dobiti u prostorijama JP Autoceste FBiH u ul. Adema Buća 20 u Mostaru kao i na tel. broj 036/512-308, 036/512-333, fax 036 512 – 301, kontakt osobe Ivan Rebac i Toni Vrljić. Poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informiranja – stoji u javnom oglasu koji je objavilo JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.